Contact us

Sweden-China Trade Council
Box 55680
102 15 Stockholm
Phone: +46 8 22 68 88
Visit: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
Email: info@sctc.se

SCTC reports and documents

 

Sweden-China Trade Council’s Mission Statement

SCTC By-laws 2022 in Swedish

SCTC stämma 22 maj 2024

Vid årets stämma i Stockholm valdes de tidigare suppleanterna Markus Dahlström, Nordic Match, och Lisette Lindahl, LisetteL till ordinarie ledamöter i styrelsen. Stämman valde också in Per Westling, Stena RoRo och Annika Ölme, SKF, som suppleanter i styrelsen.

En presentation av de nya ledamöterna samt stämmoprotokoll och bilagor återfinns via länkarna nedan.

Anne Parmlin, ekonomi- och redovisningsansvarig, och Lena Gustavsson, föreningens tidigare revisor och behjälplig i samband med bokslut de senaste åren, avtackades av Elisabet Söderström vid stämman den 22 maj.

Per-Arne Hjelmborn, utrikesråd för handelsfrågor på UD, höll ett uppskattat anförande i samband med SCTC:s stämma den 22 maj.

Protokoll stämma 22 maj 2024

Bilagor:

Röstlängd

Årsredovisning 2023

Revisionsberättelse

Valberedningens förslag styrelse 2024/2025

Föreningens stadgar

Presentation av valberedningens förslag till nya kandidater till styrelsen

Förslag årsavgifter 2025

Styrelsen för Sweden-China Trade Council 2024/2025

SCTC stämma 9 maj 2023

Vid årets stämma i Stockholm hälsades  Mats Harborn, Scania AB, Magnus Sahlholm, AB Volvo, Daria Yan, Mannheimer Swartling välkomna som nya ledamöter till SCTC:s styrelse samt de nya suppleanterna Richard Hårdänge, NBH och Lisette Lindahl, LisetteL.

En presentation av de nya ledamöterna samt stämmoprotokoll och bilagor återfinns via länkarna nedan.

SCTC:s nyvalda styrelse på plats vid stämman i Stockholm den 9 maj 2023. Anna Hessle, Sweco, vice ordförande, Pernilla Halldin, HM, Carl Jeding, Ericsson, Keika Lee, IKEA, Ulf Pehrsson, ordförande, Elisabet Söderström, generalsekreterare, Frédéric Cho, Frédéric Cho Advisory AB, vice ordförande, David Almström, Tiandi (suppleant), Daria Yan, Mannheimer Swartling, Magnus Wikander, RISE, Oscar Lundberg, SEB, vice ordförande, Johan Spennare, Spennare AB, Lisette Lindahl, LisetteL (suppleant), Richard Hårdänge, NBH (suppleant) och Yibo Zhao, Energy Save AB. Saknas på bilden gör Ulf Landin, Business Region Göteborg, Elisabeth Lindström Dupuy, Sandvik, Jacob Minnhagen, Göteborgs Hamn, Lovisa Bergendahl Lindstedt, Höganäs, Katja Lindvall, Moving Floor, Stefan Lundin, Credibly, Håkan Osvald, Atlas Copco, Mats Harborn, Scania AB, Magnus Sahlholm, AB Volvo och Markus Dahlström, Nordic Match (suppleant).

Vid stämman i Stockholm den 9 maj 2023 avtackades avgående ledamöterna Pär Uhling, Six Year Plan (invald 2017), Jerker Hellström, Swedish Center for China Studies (invald 2021) Ira Tilén, AB Volvo (invald 2010) och Torsten Linder, Scania AB (invald 2020).

Protokoll stämma 9 maj 2023

Bilagor:

Röstlängd

Årsredovisning 2022

Revisionsberättelse

Valberedningens förslag styrelse 2023/2024

Föreningens stadgar

Presentation av valberedningens förslag till nya kandidater till styrelsen

Förslag årsavgifter 2024

SCTC stämma 19 maj 2022

Ulf Pehrsson, i dag verksam inom Ericsson, valdes till ny ordförande i Sweden-China Trade Council och gratulerades av Frédéric Cho, som avgick efter ett år som tillförordnad ordförande i samband med stämman den 19 maj i Stockholm.


Efter två år av digitala stämmor kunde föreningen samlas till fysisk stämma i Stockholm den 19 maj. Vid stämman valdes Ulf Pehrsson, i dag verksam inom Ericsson, till ny ordförande. Ulf tar över efter Frédéric Cho, Frédéric Cho Advisory AB, som agerat tillförordnad ordförande sedan förra årets stämma. Frédéric fick också ta emot styrelsens utnämning till hedersmedlem i föreningen med motiveringen:

För att förtjänstfullt, med kunskap och fakta som bas, envist och konsekvent, förklarar skeenden och händelser i den kinesiska ekonomin av betydelse för det svenska näringslivet och därmed för medlemmarna i Sweden-China Trade Council.”

Ett stort tack, förutom till Frédéric Cho, som nu fortsätter i rollen som vice ordförande tillsammans med Anna Hessle, Sweco och Oscar Lundberg, SEB, även till Hanse Ringström, Principium, och Stina Wallström, IKEA, som lämnade styrelsen i samband med årsstämman. Ett varmt välkommen till de nya ordinarie ledamöterna Pernilla Halldin, HM och Keika Lee, IKEA samt till Daria Yan, Mannheimer Swartling, som valdes in som suppleant i styrelsen. En presentation av ledamöterna återfinns bland dokumentationen från årsstämman via länkarna nedan.

Protokoll stämma 220519

Bilagor:

Röstlängd

Årsredovisning 2021

Revisionsberättelse 2021

Valberedningens förslag ny styrelse 2022/2023

Presentation av valberedningens förslag till nya ledamöter och suppleant

Förslag stadgeändring §5

Förslag årsavgifter 2023

Delar av Sweden-China Trade Councils styrelse samlade vid stämman i Stockholm den 19 maj 2022.

Frédéric Cho avtackades efter ett år som tf ordförande i samband med stämman den 19 maj 2022 och utsågs av styrelsen till hedersmedlem. Frédéric fortsätter också i rollen som vice ordförande.

 

 

SCTC stämma 27 maj 2021 

Thomas Lagerqvist avtackades i samband med stämman den 27 maj 2021 efter tio år som ordförande. Stämman utnämnde Thomas till hedersordförande i gott sällskap av tidigare ordförande Bo Landin. Ett stort tack riktades även till avgående ledamöterna Peter Ahlgren, Kajsa Fung och Marie Linghoff Lehnert för deras insatser i styrelsearbetet. Foto: Lena Fransson

Protokoll

Bilagor:

Röstlängd

Årsredovisning 2020

Revisionsberättelse 2020

SCTC stadgar 2020

Valberedningens förslag styrelse 2021-2022

Presentation av valberedningens förslag till nya ledamöter och suppleanter till styrelsen

Förslag oförändrade medlemskategorier och uppdaterade årsavgifter 2022

Film SCTC årsstämma 27 maj 2021 (53:50 min) Lösenord: Stämma210527

Film föredrag med Thomas Lagerqvist, avgående ordförande i SCTC, “Mina 30 år med Kina” (59:15) Lösenord: SCTC210527

Team Sweden China

China Business Climate Survey 2023 (June, 2023

China Business Climate Survey 2022 (June 14, 2022)

China Business Climate Survey 2021 (June 15, 2021)

Team Sweden Hong Kong

Hong Kong Business Climate Survey 2022 (June 7, 2022)

Hong Kong Business Climate Survey 2021 (October 12, 2021)

Business Sweden

Learning from Swedish companies’ success in the Chinese consumer market; Cracking the complex code – Business Sweden (business-sweden.com) (September 3, 2021)

The China Talent Challenge – How challenging is it to attract talents to join your company? – Business Sweden (business-sweden.com) (January 14, 2022)

China’s green transition towards carbon neutrality – Business Sweden (business-sweden.com) (February 2, 2022)

Organisations with updated publications, reports and information on China

EU China Business Association

The EU–China Business Association (EUCBA) is the EU-wide federation of national non-profit business organisations in the European Union with specialization and particular expertise in exchange of knowledge on investments and trade with China. At current, EUCBA unites 19 members in 19 countries repre­senting more than 20,000 companies – large, medium, and small, in all branches of industry, commerce and the service sector. Sweden-China Trade Council being one of EUCBA’s member organisations.

EUCBA promotes direct investment and trade between China and the EU through international exchange of information and joint projects of its members – providing European companies a stronger base for expanding trade cooperation with China.

European Union Chamber of Commerce in China

“As the independent voice of European business in China, we seek greater market access and improved operating conditions for European companies”.

The European Union Chamber of Commerce in China was founded in 2000 by 51 member companies that shared a goal of establishing a common voice for the various business sectors of the European Union and European businesses operating in China. It is a members-driven, non-profit, fee-based organisation with a core structure of 24 Working Groups and 7 Fora representing European business in China.

The Chamber is recognised by the European Commission and the Chinese Authorities as the official voice of European business in China. It is recognised as a Foreign Chamber of Commerce with the Ministry of Commerce and China Council for the Promotion of International Trade.

EUCCC Business Confidence Survey 2022 (June 20, 2022)

EUCCC Position Paper 2020/2021 (September 10, 2020)

Merics – Mercator Institute for China Studies

The Mercator Institute for China Studies (MERICS) is a Stiftung Mercator initiative. Established in 2013, MERICS is a Berlin-based institute for contemporary and practical research into China that Stiftung Mercator set up as a platform for engagement with China in Germany. MERICS provides timely information and analysis on China to political and economic decision-makers as well as the media and the general public.

MERICS report on Made in China 2025

American Chamber of Commerce in China

 

Reports on China’s Belt and Road Initiative BRI

Mapping the Belt and Road Initiative: this is where we stand (Merics – Mercator Institute for China Studies/180607)

 

Swedish business networks in China and Hong Kong

Swedish Chamber of Commerce in China

Swedish Chamber of Commerce in Hong Kong

Trade Fairs in China

 


Back