Contact us

Sweden-China Trade Council
Box 55680
102 15 Stockholm
Phone: +46 8 22 68 88
Visit: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
Email: info@sctc.se

Marie-Claire Swärd Capra – Utblick från Shanghai 2022


 

Shanghais ekonomi växte med 8,1 procent under förra året och slog därmed förväntningarna på en tillväxt om cirka sex procent. Vilka är de bakomliggande orsakerna till siffrorna och hur har Shanghai hanterat effekterna av pandemin?

Under 2022 förväntas ekonomin växa med 5,5 procent och enligt myndigheterna kommer fokus ligga på hållbarhetsfrågor ur ett miljöperspektiv.

Vi har bjudit in Marie-Claire Swärd Capra, Sveriges generalkonsul i Shanghai att reflektera över tillståndet i en av världens största städer med drygt 26 miljoner invånare. Vilka utmaningar ser staden som de största och var finns det möjligheter för svenska företag att bidra i stort eller smått?

Hur arbetar Sveriges generalkonsulat i Shanghai med främjandet av handel och investeringar när resandet till och från Kina inte är möjligt? Hur ser Shanghai på relationen till omvärlden och till Sverige under pandemin och hur jobbar man från myndighetshåll i Shanghai på att hålla relationen till omvärlden igång?

Marie-Claire Swärd Capra är Sveriges generalkonsul i Shanghai sedan september 2020. Dessförinnan var Marie-Claire ambassadör i Algeriet och har arbetat för Utrikesdepartementet sedan 1989 i olika roller dels på UD i Stockholm, dels på olika poster vid Sveriges beskickningar i utlandet däribland som Sveriges chefsrepresentant vid Världshandelsorganisationen, WTO, i Genéve samt som biträdande svensk representant vid OECD och UNESCO i Paris.

Var: Digitalt seminarium, länk skickas ut till alla anmälda dagen innan seminariet.

När: Torsdagen den 24 februari kl 10:00 – 11:00 CET.

Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt för medlemmar i SCTC. Icke-medlemmar faktureras SEK350 plus moms i efterhand. Inte medlem än? Läs mer här!

Varmt Välkommen!

 

Bookings are closed for this event.