Contact us

Sweden-China Trade Council
Box 55680
102 15 Stockholm
Phone: +46 8 22 68 88
Visit: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
Email: info@sctc.se

Kina i förändring – hur ska svenska bolag förhålla sig?/Stockholm


När Per Lindén kom till Kina med Sandvik för 20 år sedan var det nybyggartider och allt var möjligt. Tiderna har gradvis förändrats. Kina ser sin situation i världen på ett helt annat sätt, infrastrukturen har utvecklats, utbildningsnivån ökat och lokala konkurrenter har vuxit sig väldigt starka. Vi har bett Per reflektera över det som förändrats i Kina och vilken potentialen är i marknaden för svenska företag vid ett lunchmöte i Stockholm den 21 november.

Under mötet kommer Per ge sin syn på några av de viktigaste frågeställningarna som påverkar utländska bolags möjligheter i Kina.

  • Hur skall vi förhålla oss till den nya verkligheten i Kina?
  • Hur har ekonomin och samhället förändrats?
  • Hur påverkar det nya geopolitiska klimatet riskerna i Kina?
  • Vilka branscher/sektorer är intressantast för svenska företagare?
  • Hur säkerställer man hållbarhet i leveranskedjan?
  • Vad bör man tänka på om man har inköp, försäljning eller planer på etablering i Kina?

Per Linden, grundare och vd, Scandic Sourcing, är civilingenjör från KTH och jobbade under 22 år inom Sandvikkoncernen där han var baserad i Europa, Nordamerika, Singapore och Japan innan han flyttade till Kina 2003.  Efter att ha satt upp Sandviks första fabrik i östra Kina lämnade han 2006 för att starta Scandic Sourcing för att hjälp andra med Kina etableringar inom verkstadsindustrin och har sedan dess verkat som egen företagare i Shanghai med ett flertal bolag. Per har även varit ordförande för Svenska Handelskammaren i Shanghai.

Scandic Sourcing grundades 2006 och har som uppdrag att hjälpa internationella tillverkningsföretag att arbeta med leverantörer och produktion i Kina.

Var: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
När: Tisdagen den 21 november 2023 kl 12:00 – 13:30 CET.
Kostnad: Medlemmar SEK350. Icke Medlemmar SEK500 plus VAT. Inte medlem än? Nya medlemmar efter 1 juli betalar halv serviceavgift för 2023. Läs mer här!

Varmt Välkommen!

Bookings are closed for this event.