Contact us

Sweden-China Trade Council
Box 55680
102 15 Stockholm
Phone: +46 8 22 68 88
Visit: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
Email: info@sctc.se

Hur påverkas svenska företags affärer i ett Kina i ständig förändring?/Malmö


Mats Harborn har spenderat nästan hela sitt yrkesverksamma liv i Kina. När han kom till Kina på 1980-talet var han verksam som representant för Scania och senare Handelsbanken. Mats blev sedermera svensk handelssekreterare i Kina vid dåvarande Exportrådet, numera Business Sweden. Så småningom kom Mats tillbaka till Scania som chef för försäljningsorganisationen i Kina, senare också som chef för Scanias strategikontor i Kina och sedan 2020 är Mats President för Scania China Group.

Det är mot denna gedigna bakgrund som vi är mycket glada över att Mats vill dela sin kunskap och sina erfarenheter från ett Kina i ständig förändring. Kina är idag ett annat land än det Kina som Mats kom till på 1980-talet. Kina hade börjat öppnas upp och blickar man tillbaka, är det uppenbart vilken unik utveckling landet gått igenom de senaste 30 åren. Många är de svenska företag som varit en del av utvecklingen, bland annat Scania som nu satsar stort på en egen produktionsanläggning i Rugao, norr om Shanghai, den tredje i världen för bolaget.

Men bilden av Kina har förändrats de senaste åren. Både Kinas egen bild av sin situation och position i omvärlden, men också omvärldens bild av Kina. Hur möter ett svenskt bolag på plats dessa bilder och hur påverkar det affären? Infrastrukturen utvecklas i allt snabbare takt, ökade utbildningsnivåer och ökad konkurrens på den lokala marknaden.

Under mötet kommer Mats ge sin syn på några av de viktigaste frågeställningarna som påverkar utländska bolags möjligheter i Kina och hur svenska företag ska förhålla sig till Kina idag. Vilka är de mest uppenbara förändringarna ur ett ekonomiskt perspektiv och hur påverkas Kina av de alltmer geopolitiska spänningarna i omvärlden? Trots ekonomiska utmaningar, är innovationskraften i Kina starkare än någonsin. Hur kan man som svenskt bolag hitta en plats på den kinesiska marknaden idag?

Var: Sydsvenska Handelskammarens nya lokaler på vån 7, Ångbåtsbron 1, Malmö
När: Måndagen den 18 december 2023 kl 13:30 – 15:30 CET.
Kostnad: Medlemmar i SCTC och Sydsvenska Handelskammarens Trade Network utan kostnad. Icke Medlemmar SEK595 plus VAT. Inte medlem än? Läs mer här!

Varmt Välkommen!

I nära samarbete med:

Bookings are closed for this event.