Contact us

Sweden-China Trade Council
Box 55680
102 15 Stockholm
Phone: +46 8 22 68 88
Visit: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
Email: info@sctc.se

Frukostmöte i Malmö 21 december med Mats Harborn och Lars-Åke Severin


MatsH-L copyLarscroped

 

Välkommen till frukostmöte i Malmö den 21 december då vi, i samarbete med Retention, bjudit in Mats Harborn och Lars-Åke Severin som talare.

Mats Harborn, Executive Director, China Strategic Office, Scania och vice ordförande i Europeiska handelskammaren i Kina kommer tala på temat “Paradigmskiftet i Kina”.

Lars-Åke Severin, ägare och vd, PSU Kina, styrelsemedlem i Bulten Finnveden, China samt styrelseordförande i Peking-avdelningen i Svenska handelskammaren i Kina talar på temat “China – the opportunities we see and the challenges and risks we seem to forget”.

Var? Turning Torso, Våning 7, Malmö
När? Måndagen den 21 december 2015, kl 08:00 – 10:00 inklusive frukost.
Kostnad: Frukostmötet är kostnadsfritt, men anmälan är bindande.

Varmt välkommen!

Anmäl dig via formuläret nedan.

Bookings are closed for this event.