Contact us

Sweden-China Trade Council
Box 55680
102 15 Stockholm
Phone: +46 8 22 68 88
Visit: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
Email: info@sctc.se

Föreningsstämma 2022 i Stockholm


Sweden-China Trade Councils föreningsstämma äger i år rum torsdagen den 19 maj. Föreningsstämman är endast öppen för medlemmar i SCTC. Varje medlem har en röst vid stämman, men givetvis är fler representanter från varje medlem välkomna att delta i stämman.

I samband med stämman inbjuder vi även till ett intressant lunchmöte med Jacob Lovén, Den Digitala Draken/The Perspective. Mer information om lunchmötet samt registrering hittar du här. Vänligen notera att separata anmälningar krävs för stämman och för lunchmötet.

Var? Wallenbergaren, Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

När? Torsdagen den 19 maj 2022, kl 10:00 – 10:45, registrering och kaffe från kl 09:45. Efter stämmans avslutande bjuds på kaffe och mingel kl 10:45 – 11:15 då lunchmötet inleds med föredrag enligt ovan. Lunchen beräknas avslutad ca kl 13:15.

Dokumentation:

Kallelse föreningsstämma 2022

Förslag dagordning föreningsstämma 2022

Årsredovisning 2021

Revisionsberättelse 2021

Valberedningens förslag till ny styrelse 2022/2023

Presentation nya ledamöter

Förslag stadgeändring

Förslag årsavgifter 2023

Varmt välkommen!

Bookings are closed for this event.