Contact us

Sweden-China Trade Council
Box 55680
102 15 Stockholm
Phone: +46 8 22 68 88
Visit: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
Email: info@sctc.se

Extra föreningsstämma 11 april i Stockholm


Medlemmarna i Sweden-China Trade Council Ekonomisk Förening kallas till Extra Stämma med anledning av ändring av stadgarna enligt bifogade förslag. Extra Stämman äger rum onsdagen den 11 april i Stockholm.

Var? Orion, Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

När? Onsdagen den 11 april 2018, kl 16:00 – 16:30, registrering från kl 15:45.

Kostnad: Deltagandet är kostnadsfritt och endast öppet för medlemmar i Sweden-China Trade Council.

Anmäl dig till extra stämman den 11 april 2018 via formuläret nedan.

Vänligen notera att vi behöver din anmälan senast den 9 april.

Dokumentation:

Kallelse till extra föreningsstämma 11 april 2018

Förslag dagordning extra föreningsstämma 11 april 2018

Ändringsförslag stadgar Sweden-China Trade Council Ekonomisk Förening

 

Bookings are closed for this event.