Contact us

Sweden-China Trade Council
Box 55680
102 15 Stockholm
Phone: +46 8 22 68 88
Visit: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
Email: info@sctc.se

Reports

SCTC stadgar 2015

SCTC stämmoprotokoll 160526

Röstlängd stämma 2016

SCTC Årsredovisning 2015

SCTC revisionsberättelse 2015

Förslag_årsavgifter_2017

American Chamber of Commerce in China Bussiness Report


Back