Contact us

Sweden-China Trade Council
Box 55680
102 15 Stockholm
Phone: +46 8 22 68 88
Visit: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
Email: info@sctc.se

Svensk handelspolitik i en Asienkontext – intryck och reflektioner


I samband med Sweden-China Trade Councils föreningsstämma den 22 maj 2024 har vi nöjet att bjuda in till ett lunchföredrag med Per-Arne Hjelmborn, utrikesråd för handelsfrågor på Utrikesdepartementet. Per-Arne Hjelmborn besökte nyligen Kina och kommer redogöra för svensk handelspolitik i en Asienkontext samt delge intryck från resan vid detta lunchmöte som följer efter årets föreningsstämma.

Mer information och anmälan till föreningsstämman finns här.

Per-Arne Hjelmborn, utrikesråd för handelsfrågor

Per-Arne Hjelmborn tillträdde sin tjänst som utrikesråd för handelsfrågor på Utrikesdepartementet i september 2019.  Innan dess tjänstgjorde han som ambassadör i Brasilien. Per-Arne Hjelmborn har också varit ambassadör i Malaysia samt chef för enheten för främjande och inre marknad på Utrikesdepartementet. Han har tidigare varit stationerad vid ambassaderna i Kina, Spanien och Chile.

När: Onsdagen den 22 maj 2024 kl 11:15 – ca 13:15 inklusive efterföljande lunch. Registrering, kaffe och mingel från kl 11:00.

Var: Wallenbergaren, Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Kostnad: Kostnadsfritt för medlemmar i SCTC. Icke-medlemmar 400 kronor plus moms som faktureras i efterhand. Registrera dig senast fredagen den 17 maj kl 12:00. Vänligen notera att vi debiterar 400 kronor plus moms vid utebliven närvaro.

Medlemmar i Sweden-China Trade Council hälsas välkomna att delta i årets föreningsstämma som äger rum i direkt anslutning till föredraget och lunchen ovan. Mer information och anmälan till föreningsstämman finns här.

Varmt Välkommen!

Bookings are closed for this event.