Contact us

Sweden-China Trade Council
Box 55680
102 15 Stockholm
Phone: +46 8 22 68 88
Visit: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
Email: info@sctc.se

SCTC föreningsstämma 2024


Sweden-China Trade Councils föreningsstämma 2024 äger rum onsdagen den 22 maj enligt nedan.

Efter stämmoförhandlingarna har vi bjudit in Per-Arne Hjelmborn, utrikesråd för handelsfrågor på Utrikesdepartementet. Per-Arne Hjelmborn besökte nyligen Kina och kommer redogöra för svensk handelspolitik i en Asienkontext samt delge intryck från resan vid detta lunchmöte som följer efter årets föreningsstämma. Mer information och anmälan till föredraget och efterföljande lunch finns här.

Vänligen notera att det krävs en anmälan för föreningsstämman, se nedan, och en för föredraget och lunchen, se länken ovan.

När: Onsdagen den 22 maj 2024 kl 10:15 – 13:30 inklusive lunch. Registrering från kl 10:00.

Var: Wallenbergaren, Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Kostnad: Vänligen notera att stämman endast är öppen för medlemmar i Sweden-China Trade Counil och att denna är kostnadsfri.

Dokumentation:

Kallelse SCTC föreningsstämma 2024

Förslag dagordning SCTC stämma 2024

SCTC årsredovisning 2023

Revisionsberättelse 2023

Valberedningens förslag 2024/2025

Presentation kandidater till styrelsen 2024/2025

Förslag årsavgifter 2025

Varmt välkommen!

Bookings are closed for this event.