Contact us

Sweden-China Trade Council
Box 55680
102 15 Stockholm
Phone: +46 8 22 68 88
Visit: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
Email: info@sctc.se

SCTC föreningsstämma 2023


Sweden-China Trade Councils föreningsstämma äger rum tisdagen den 9 maj 2023 med början kl 10:00. Kallelse till stämmoförhandlingarna skickas ut till medlemmar i SCTC i april, men det går redan nu att anmäla sig via formuläret nedan.

Efter stämmoförhandlingarna har vi bjudit in Håkan Jevrell, statssekreterare för utrikeshandelsfrågor, att tala om regeringens planer för handels-och investeringsfrämjande och framtidsutsikterna för svensk export och global handel generellt, men också specifikt det som är relaterat till handel med Kina. Föredraget följs av gemensam lunch. Mer information och anmälan till föredraget och efterföljande lunch finns här.

Vänligen notera att det krävs en anmälan för föreningsstämman och en för föredraget och lunchen.

Varmt välkommen!

Register Here!