Contact us

Sweden-China Trade Council
Box 55680
102 15 Stockholm
Phone: +46 8 22 68 88
Visit: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
Email: info@sctc.se

Framtidsutsikter för svensk export och handel med Kina


I samband med Sweden-China Trade Councils årsmöte 2023 har vi bjudit in Håkan Jevrell, statssekreterare för utrikeshandelsfrågor, att tala om regeringens planer för handels-och investeringsfrämjande och framtidsutsikterna för svensk export och global handel generellt, men också specifikt det som är relaterat till handel med Kina.

Håkan Jevrell, statssekreterare för utrikeshandelsfrågor

Håkan Jevrell är jur kand med en bakgrund bland annat som politiskt sakkunnig i Statsrådsberedningen, statssekreterare vid Försvarsdepartementet, ambassadör i Singapore, Sveriges representant i Taiwan och som särskilt sändebud mot organiserad brottslighet. Håkan Jevrell tillträdde som statssekreterare hos bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forsell hösten 2022.

När: Tisdagen den 9 maj 2023 kl 11:25 – ca 13:15 inklusive efterföljande lunch. Registrering, kaffe och mingel från kl 11:00.

Var: Wallenbergaren, Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Kostnad: Kostnadsfritt för medlemmar i SCTC. Icke-medlemmar 400 kronor plus moms som faktureras i efterhand. Registrera dig senast fredagen den 5 maj kl 12:00. Vänligen notera att vi debiterar 400 kronor plus moms vid utebliven närvaro.

Medlemmar i Sweden-China Trade Council hälsas välkomna att delta i årets föreningsstämma som äger rum i direkt anslutning till föredraget och lunchen ovan. Mer information och anmälan till föreningsstämman finns här.

Varmt Välkommen!

Bookings are closed for this event.