Contact us

Sweden-China Trade Council
Box 55680
102 15 Stockholm
Phone: +46 8 22 68 88
Visit: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
Email: info@sctc.se

Vad händer egentligen i Hongkong?


Hur ser läget ut i Hongkong efter den femte smittspridningsvågen, hur tror man att valet av ny Chief Executive kommer att påverka utvecklingen framöver och hur fungerar arbetet i  Svenska handelskammaren i Hongkong i kristid?

Välkommen till vårt digitala seminarium där vi tar tempen på läget i Hongkong genom att prata med Sveriges generalkonsul Per Augustsson, handelskammarens ordförande Kristian Odebjer och dess nya vd Gabriella Augustsson.

Hur har Hongkong påverkats av de senaste årens politiska förändringar? Vad tror man att val av ny Chief Executive kommer att innebära för utvecklingen i Hongkong?

Hur har affärsklimatet i Hongkong påverkats av den alltjämt pågående covidkrisen? Hur kommer Hongkongs position som regionalt affärscentrum att utvecklas? Hur resonerar svenska företag i kristid? Vad gör handelskammaren? Ser man något ljus i tunneln?

Per Augustsson tillträdde posten som Sveriges generalkonsul i Hongkong i september 2020. Han har arbetat för Utrikesdepartementet sedan 1992 i olika roller dels på UD i Stockholm, dels på olika poster vid Sveriges beskickningar i utlandet däribland som biträdande chef för UD:s personalavdelning, biträdande chef vid ambassaden i London samt som biträdande chef vid ambassaden i Peking under åren 2014 – 2017.

Kristian Odebjer, ordförande i Svenska handelskammaren i Hongkong sedan 2017 och advokat vid Odebjer Fohlin Associates. Kristian har följt Hongkong på nära håll i drygt två decennier som affärsjurist. Som advokat har Kristian hjälpt ett stort antal svenska företag att etablera sig i regionen. Under de senaste åren har han för handelskammarens räkning värnat svenska företags intressen i en alltmer komplicerad politisk miljö. Kristian är övertygad om att svenskt näringsliv har en ljus framtid i Hongkong, inte minst tack vare dess ledarskap inom hållbarhetsfrågor.

Gabriella Augustsson är nytillträdd vd för Svenska handelskammaren i Hongkong. Gabriella har arbetat med offentlig diplomati och kommunikation på Utrikesdepartementet och på ambassader runt om i världen de senaste 20 åren. Gabriella har i sin kapacitet som pressråd på svenska ambassaderna i Washington och Peking både utvecklat och genomfört stora främjandesatsningar.  På UD ansvarade hon senast för arbetat med Sverigebilden, styrning av svenska institutet och med att förbereda Sveriges deltagande till världsutställningen i Dubai. 

Var: Digitalt seminarium, länk skickas ut till alla anmälda dagen innan seminariet.

När: Onsdagen den 27 april 2022 kl 10:00 – 11:00 CEST.

Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt för medlemmar i SCTC. Icke medlemmar SEK350 plus moms. Inte medlem än? Läs mer här!

Varmt Välkommen!

Bookings are closed for this event.