Contact us

Sweden-China Trade Council
Box 55680
102 15 Stockholm
Phone: +46 8 22 68 88
Visit: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
Email: info@sctc.se

Sanktioner och rysk-kinesiska motåtgärder: konsekvenser för svenska bolag


Rysslands krig i Ukraina engagerar och oroar omvärlden på alla plan. Västvärlden fortsätter utfärda sanktioner som saknar motstycke och många internationella bolag har stoppat sin verksamhet i Ryssland. Vi vill nu belysa och förklara de implikationer som sanktionerna och Rysslands motåtgärder har för näringslivet, hur Kina kan tänkas agera framgent och vilken roll Kinas anti-sanktionslagstiftning kan spela för ditt företag. Vilka är riskerna och hur kan svenska bolag förbereda sig?

  • Bakgrund: befintliga sanktioner
  • Vilka motdrag har Ryssland presenterat? Hur förhåller sig Kina till sanktionerna?
  • Vilka är de kort- och långsiktiga effekterna på näringslivet?

Vi har bjudit in Carolina Dackö, Mannheimer Swartling, Jerker Hellström, Swedish Center for China Studies och Johan Nilsson, Swedish Center for Russia Studies, för att navigera kring vad sanktionerna och motåtgärderna innebär.

 

Carolina Dackö –ingår i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp Corporate Sustainability and Risk Management. Med 10 års erfarenhet i Bryssel från både EU-kommissions direktorat för tullfrågor och internationella advokatbyråer, är hon specialiserad på internationell handelsrätt, särskilt exportkontroll och sanktioner, tullagstiftning, skyddstullar, anti-dumpnings och anti-subventionsutredningar, WTO och frihandelsavtal samt generell import- och exportlagstiftning.

 

Jerker Hellström – chef för Swedish Center for China Studies och ledamot i SCTC:s styrelse. Han har tidigare lett Asien- och Mellanösternprogrammet vid Försvarets forskningsinstitut (FOI) och haft Kina-portföljen vid Utrikesdepartementets kontor för strategisk analys. Jerker har en bakgrund som journalist och arbetade som Reuters korrespondent i Shanghai och Stockholm under 2001-2008.

Johan Nilsson – senior analytiker på Swedish Center for Russia Studies (SCRS). Han har tidigare jobbat med Ryssland och Centralasien på Enheten för Östeuropa och Centralasien vid Utrikesdepartementet och har en magisterexamen från det ryska universitetet MGIMO.

Var: Digitalt seminarium. Länk skickas ut till registrerade deltagare dagen innan mötet.

När: Torsdagen den 12 maj 2022 kl 10:00 – 11:00 CEST.

Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt för medlemmar i SCTC. Icke medlemmar SEK350 plus moms. Inte medlem än? Läs mer här!

Varmt Välkommen!

Bookings are closed for this event.