Contact us

Sweden-China Trade Council
Box 55680
102 15 Stockholm
Phone: +46 8 22 68 88
Visit: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
Email: info@sctc.se

Rundabordssamtal – Kontrakt eller inte kontrakt? Det är frågan.


 

Sweden-China Trade Council introducerar en ny serie rundabordssamtal där medlemmarna får hjälp med enskilda frågeställningar kring relevanta affärsfrågor eller rent praktiska vardagsfrågor i Kinakontexten. Vår ambition är att skapa arbetsgrupper för ett enstaka tillfälle eller för flera möten med målsättningen att samtala kring en specifik frågeställning. Dessa möten ska vara enkla att delta i och vi har därför valt det digitala formatet. Har du som medlem en konkret fråga du vill ta upp, hör av dig till info@sctc.se så diskuterar vi vidare.

Först ut i vår nya serie är ett samtal om kontraktets vara eller inte vara.

”KISS” eller ”KARTA”? Relation eller flöde? Gränsöverskridande brygga över kulturskillnader eller lokal standard? Standardavtal eller inte?  Vad är i grunden ett avtal? Måste man ha dem?

Thomas Lagerqvist är Senior Adviser på Mannheimer Swartling, med mer än 45 års erfarenhet som affärsjurist och med 33 års erfarenhet av avtalsförhandlingar och avtalsskrivande dels i de forna öststaterna dels under 20 år i Kina. Han guidar deltagarna genom balansgången mellan å ena sidan den samsyn som i grunden alltid måste finnas för att två parter ska vilja sluta ett avtal med den konflikt som samtidigt ligger i att parterna vid olika tillfällen kan komma att ha motstridiga intressen kring implementeringen och tolkningen av avtalet.

Han anlägger sitt eget erfarenhetsbaserade perspektiv på hur man förhandlar och hur man utvecklar samt implementerar olika typer av avtal för olika affärssituationer.

Presentationen är mest till för att ”sätta scenen” och för att få igång en aktiv diskussion, dels på själva temat dels med deltagarnas egna erfarenheter och kunskaper som vi i affärsnätverkets sanna anda delar med varandra. Det i sin tur ska förhoppningsvis kunna leda till intressanta ”korsbefruktningar” mellan olika branscher, avtalstyper och affärssituationer både som allmängiltiga frågeställningar och mer i detalj – för den som vill få stöd eller inspiration i mer konkreta frågor.

Diskussionerna vid mötet stannar inom gruppen. Rundabordsserien är öppen för medlemmar i Sweden-China Trade Council. Är du inte medlem ännu – läs mer om hur du blir medlem här!

När: Tisdagen den 13 oktober kl 10:00 – 11:00

Var: Webbseminarium, alla registrerade får en länk utskickad dagen före mötet

Kostnad: Kostnadsfritt för medlemmar i SCTC

 

Bookings are closed for this event.