Contact us

Sweden-China Trade Council
Box 55680
102 15 Stockholm
Phone: +46 8 22 68 88
Visit: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
Email: info@sctc.se

Per Augustsson – Reflektioner från Hongkong i förändring


Förändringens vindar har blåst över Hongkong de senaste åren. Demokratidemonstrationerna ledde under förra året till att Kina införde den omstridda nationella säkerhetslagstiftningen i staden. Hongkong har också drabbats, som så många andra, av pandemin under det gångna året. Hur har detta påverkat Hongkong?

Vi har bjudit in Per Augustsson, Sveriges generalkonsul i Hongkong, för att reflektera över Covid-19, ekonomin, den nyligen framlagda budgeten, politikens och rättssystemets roll i dagens Hongkong. Hur har Hongkongs finansmarknad påverkats? Vilken roll har Hongkong i planerna för det gigantiska projektet Greater Bay Area, GBA, och vad innebär allt detta för svenska företag på plats i Hongkong?

Per Augustsson är Sveriges generalkonsul i Hongkong sedan september förra året. Han har arbetat för Utrikesdepartementet sedan 1992 i olika roller dels på UD i Stockholm, dels på olika poster vid Sveriges beskickningar i utlandet däribland som biträdande chef för UD:s personalavdelning, biträdande chef vid ambassaden i London samt som biträdande chef vid ambassaden i Peking under åren 2014 – 2017.

Var: Digitalt seminarium, länk skickas ut till alla anmälda dagen innan seminariet.

När: Onsdagen den 24 mars kl 09:00 – 10:00 CET.

Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt för medlemmar i SCTC. Inte medlem än? Läs mer här!

Varmt Välkommen!

Bookings are closed for this event.