Contact us

Sweden-China Trade Council
Box 55680
102 15 Stockholm
Phone: +46 8 22 68 88
Visit: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
Email: info@sctc.se

Om svenska företag i Kina – en ljus dåtid, en osäker framtid?


Sweden-China Trade Council har bjudit in författaren Bengt Johansson att berätta om sin nyligen lanserade bok “Det förflutna var ljust – framtiden osäker. Om svenska företag i Kina”. Bengt Johansson har arbetat med svenska företag i Kina alltsedan 1970-talet inom ramen för UD, bland annat som minister vid ambassaden i Peking och som generalkonsul i Shanghai i två olika perioder.

I boken intervjuas 47 företag, varav hälften är stora företag som har en viktig ekonomisk betydelse. Andra hälften är små och medelstora företag som representerar olika branscher, kommer från olika platser i Sverige och finns på olika platser i Kina. Boken är fylld av fakta om dessa företag och deras erfarenheter. Tidsmässigt är indelningen att skildra företag i kronologisk ordning alltifrån när de fattade de strategiskt viktiga besluten om Kina marknaden.

Bengt Johansson kommer belysa svenskt näringsliv i Kina ur ett historiskt perspektiv, men blickar också in i framtiden som ger vid handen en dyster aspekt som framgår av titeln. Konkurrensen från kinesiska företag ökar och Kina är inte längre lika välkomnande till utländska företag. Sverige är också numera ett litet land i kinesiska ögon. Genom att ta del av de erfarenheter svenska företag har kan man rusta sig för att hantera den osäkra framtiden.

Bengt Johansson har arbetat med Kina sedan 1974 när han blev Kinaansvarig på Exportrådet. 1979 blev han ansvarig för handel med Kina på UD och Handelsdepartementet. 1988 blev han konsul i Hongkong. 1991 var han andreman på ambassaden i Peking (politiska frågor) och kom tillbaka dit 1995 som andreman för handelsfrågor.

Var? Digitalt seminarium – länk skickas ut till anmälda deltagare dagen innan seminariet
När? Torsdagen den 16 september 2021 kl 10:00 – 11:00 CEST.
Kostnad: Kostnadsfritt för medlemmar i SCTC. Anmälan görs via formuläret nedan. Inte medlem än? Läs mer här!

Varmt välkommen!

 

This event is fully booked.