Contact us

Sweden-China Trade Council
Box 55680
102 15 Stockholm
Phone: +46 8 22 68 88
Visit: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
Email: info@sctc.se

Möte med Sweden-China Greentech Alliance


Medlemmarna i Sweden-China Greentech Alliance hälsas välkomna till möte måndagen den 22 augusti kl 14:00 – 17:00. Mötet äger rum i Sweden-China Trade Councils lokaler, Näringslivets Hus, Storgatan 19. Vi har en hel del spännande saker att rapportera och diskutera.

1.Undertecknandet av Sino-Swedish Eco City i Jinan som ett officiellt EU-China partnership project den 13 juli. Stora möjligheter för svenska leverantörer. Sweco presenterar.
2. Uppföljning besök från Zhending New Town, Shijiazhuang, i Stockholm 19-20 maj. Vad händer och hur går vi vidare?
3. Qinglong Lake – A Hammarby in Beijing. Svenska regeringen skrev i början av juni brev till den kinesiska regeringen och föreslog samarbete. Intressanta möjligheter för svenska leverantörer. Vad händer?
4. 2nd Sweden-China Green Cooperation Conference i Stockholm den 9 maj 2017. Arbetsgrupp under bildande bestående av bl a. representanter från SCGA, kinesiska ambassaden, UD och Näringsdepratementet. Ännu finns stora möjligheter att påverka programmets utformning, men vi behöver tydliga önskemål från medlemmarna!
5. Samarbete med Swecare om green, smart healthcare i Kina. Tengbom är leading partner.

Paus
15:30 Externa deltagare välkomnas till mötet

6. Planerade främjandeaktiviteter under 2016 i Kina; inbjudna gäster från Business Sweden, UD, Miljö och Energidepartementet samt Näringsdepartementet.
7. Externa presentationer av Ping Höjding, Naturvårdsverket om samarbetet med Kina samt Therese Lindsley, Cleantech Scandinavia, om deras aktiviteter med fokus på Kina.
8. Övriga frågor
9. Mötets sammanfattning & avslutande

Var? SCTC, Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
När? Måndagen den 22 augusti 2016, kl 14:00 – 17:00 

Bookings are closed for this event.