Contact us

Sweden-China Trade Council
Box 55680
102 15 Stockholm
Phone: +46 8 22 68 88
Visit: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
Email: info@sctc.se

Möte med Sweden-China Greentech Alliance


Medlemmarna i Sweden-China Greentech Alliance hälsas välkomna till möte onsdagen den 1 februari 2017 kl 14:30 – 17:00. Mötet äger rum i Sweden-China Trade Councils lokaler, Näringslivets Hus, Storgatan 19. Vi har flera spännande saker att rapportera och diskutera.

1. 2nd Sweden China Green Cooperation Conference 9-10 maj
2. Uppföljning av status på Kina-projekten
– Qinglong Lake
– Jinan Eco City
– Shijiazhuang

Paus
16:00 Externa deltagare välkomnas till mötet

6. Planerade främjandeaktiviteter och ministerbesök under 2016 i Kina; inbjudna gäster från Business Sweden, UD, Miljö och Energidepartementet samt Näringsdepartementet.
7. Extern presentation av Sino Nordic cluster och Shangyu project – Anders Thomsen, NordicFlexHouse.
8. Övriga frågor
9. Mötets sammanfattning & avslutande

Var? SCTC, Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
När? Onsdagen den 1 februari 2017, kl 14:30 – 17:00

Bookings are closed for this event.