Contact us

Sweden-China Trade Council
Box 55680
102 15 Stockholm
Phone: +46 8 22 68 88
Visit: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
Email: info@sctc.se

Medlemsmöte – Sweden-China Greentech Alliance


greentech

 

Medlemmarna i Sweden-China Greentech Alliance kallas till medlemsmöte onsdagen den 25 januari kl 15:00 – 17:30 i Stockholm enligt kallelse skickad via e-post till medlemmarna. Anmälan görs via formuläret nedan. Plats meddelas senare.

Välkommen!
Styrgruppen för Sweden-China Greentech Alliance

Jonas Törnblom, ordförande (Envito)
Per-Olof Björk, vice ordförande
Torkel Elgh, vice ordförande (Nordic Cleantech Capital)
Elisabet Söderström, generalsekreterare & vd, Sweden-China Trade Council

Bookings are closed for this event.