Contact us

Sweden-China Trade Council
Box 55680
102 15 Stockholm
Phone: +46 8 22 68 88
Visit: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
Email: info@sctc.se

Medlemsmöte Sweden-China Greentech Alliance, Stockholm 19 oktober 2015


Förslag till dagordning

15:00

1. Kort uppdaterad information om SCTC:s och SCGA:s aktiviteter i Sverige: Elisabet och Jonas
2. Kort redogörelse av status för medlemsföretagens aktiviteter i Kina.
3. Diskussion: utvärdering och uppföljning av Sweden China Green Cooperation Conference i Stockholm i september. Vad var bra, resp mindre bra? Är detta ett format att bygga vidare på?
4. Uppföljning av samarbetsavtal med handelsrådet Li Guangjun och en svensk-kinesisk plattform för miljöteknikutbyte.
a. ”Gemensamma” websidor med info bl a om svenska miljöteknikföretag och projekt
b. Portal för partnersök – finns intresse, hur går vi vidare?
5. Regeringens exportstrategi. Kan den innebära nya möjligheter för oss – diskussion

16:00 Externa deltagare välkomnas till mötet

6. Samarbetet med CDB Capital i Peking – kort statusrapport efter möten i Stockholm i september. Potential för svenska företag – Jonas Törnblom
7. Ett Hammarby Sjöstad i Peking – statusrapportering av Jonas
8. Övriga samarbeten med kinesiska aktörer. P-O rapporterar från möte med CCIEE i Peking. Intresse om samarbete från kinesiska miljödepartementet.
9. Planering av SCGA:s arbete under 2016. Diskussion
10. Planerade främjandeaktiviteter under 2015 i Kina; inbjudna gäster från Business Sweden, UD och Näringsdepartementet.

17:00

11. Presentation av svenskrelaterat projekt i Nanjing, Jiangbei district där investerare från Kina och Hongkong planerar en medicinsk forskningspark, universitetssjukhus och medicinsk utbildning, senior boende m.m. Presentation av Professor Ramon Wyss, KTH.
12.Övriga frågor
13. Mötets sammanfattning & avslutande

Var? KTH, Teknikringen 74 D, plan 4. Konferensrum 1414
När? Måndagen den 19 oktober 2015, kl 15:00 – 17:30

Bookings are closed for this event.