Contact us

Sweden-China Trade Council
Box 55680
102 15 Stockholm
Phone: +46 8 22 68 88
Visit: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
Email: info@sctc.se

Marie-Claire Swärd Capra – Reflektioner från Shanghai post COVID-19


 

Molnen som överskuggade den ekonomiska utvecklingen i Shanghai under första delen av pandemiåret 2020 har skingrats och Shanghais BNP växte med 1,7 procent trots nedgången under första kvartalet med 6,7 procent. Hur har då Shanghai hanterat pandemin?

I dagarna presenterades till exempel en ambitiös plan där minst hälften av alla nyproducerade bilar i Shanghai ska vara elektrifierade 2025, detta för att få bukt med luftföroreningarna som åter kommit i fokus efter pandemin. Ytterligare 10 000 laddstationer ska byggas och 70 vätgasstationer ska finnas på plats innan 2025. Här finns stora möjligheter för utländska företag att vara med och bidra med teknik och kunnande.

Vi har bjudit in Marie-Claire Swärd Capra, Sveriges generalkonsul i Shanghai sedan september förra året, att ge sina reflektioner över tillståndet i en av världens största städer med drygt 26 miljoner invånare. Vilka utmaningar ser staden som de största och var finns det möjligheter för svenska företag att bidra i stort eller smått?

Hur arbetar Sveriges generalkonsulat i Shanghai med främjandet av handel och investeringar när resandet till och från Kina inte är möjligt? Hur ser Shanghai på relationen till omvärlden och till Sverige under pandemin och hur jobbar man från myndighetshåll i Shanghai på att hålla relationen till omvärlden igång?

Marie-Claire Swärd Capra är Sveriges generalkonsul i Shanghai sedan september förra året. Hon kommer närmast från en post som ambassadör i Algeriet och har arbetat för Utrikesdepartementet sedan 1989 i olika roller dels på UD i Stockholm, dels på olika poster vid Sveriges beskickningar i utlandet däribland som Sveriges chefsrepresentant vid Världshandelsorganisationen, WTO, i Genéve samt som biträdande svensk representant vid OECD och UNESCO i Paris.

Var: Digitalt seminarium, länk skickas ut till alla anmälda dagen innan seminariet.

När: Torsdagen den 18 mars kl 09:00 – 10:00 CET.

Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt för medlemmar i SCTC. Inte medlem än? Läs mer här!

Varmt Välkommen!

 

This event is fully booked.