Contact us

Sweden-China Trade Council
Box 55680
102 15 Stockholm
Phone: +46 8 22 68 88
Visit: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
Email: info@sctc.se

Konfucius återkomst – frukostmöte med Torbjörn Lodén i Stockholm


konfucius_omlag_rend

När det tvåtusenåriga kinesiska kejsardömet avskaffades för ett århundrade sedan kom de politiska och intellektuella ledare som angav tonen snart fram till att för att Kina skulle kunna återuppstå som ett rikt, starkt och respekterat land så måste man offra stora delar av den traditionella kulturen. Särskilt Konfucius ansågs oförenlig med den moderna tidens krav. Men hundra år senare, efter några decennier av snabb ekonomisk utveckling och genomgripande sociala förändringar, håller Konfucius nu på att rehabiliteras. Dagens kinesiska ledare hänvisar oftare till Konfucius än till Mao, Lenin, Engels och Marx. Vad betyder det? Vad står egentligen Konfucius för och vilka roller har han och hans idéer spelat i Kinas historia? Hur ska man förstå hans återkomst som ideologisk ledstjärna och symbol för den kinesiska kulturen och identiteten? Detta kommer Torbjörn Lodén att diskutera på vårt frukostmöte den 20 oktober. Torbjörn, som var professor i Kinas språk och kultur vid Stockholms universitet åren 1990-2015, har nyligen publicerat Konfucius samtal på Appell förlag, en översättning av den troligen mest inflytelserika boken i Kinas historia.

man-i-pil

Var? Sweden-China Trade Council, Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
När? Torsdagen den 20 oktober 2016, kl 08:00 – 09:30 inklusive frukost från 07:45
Kostnad: Medlemmar betalar 350 kronor exklusive moms. Icke-medlemmar betalar 450 kronor exklusive moms mot faktura i efterhand. Alla deltagare erhåller ett exemplar av boken “Konfucius samtal”. Ytterligare exemplar finns att köpa vid mötet för 195 kronor inklusive moms. Kontant eller kortbetalning.

Bookings are closed for this event.