Contact us

Sweden-China Trade Council
Box 55680
102 15 Stockholm
Phone: +46 8 22 68 88
Visit: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
Email: info@sctc.se

Kinas 19:e partikongress – vad hände och vart är Kina nu på väg?


China Congress

 

Innan Xi Jinping kom till makten hösten 2012 beskrev utländska Kinaanalytiker honom i motsägelsefulla termer. Majoriteten förväntade sig inte att han skulle genomföra några större förändringar eftersom han istället skulle behöva fokusera på att konsolidera sin maktposition. Men det som hände var att han överraskade världen – totalt. Nu beskrivs han som ”den som monterar ner Kinas kollektiva ledarskap” och ”en ledare av dramatiska förändringar” – en politiskt konservativ men ekonomiskt liberal ledare. De flesta verkar dock ha förbisett att denna förbryllande ledare har lanserat ett antal paradoxala policybeslut som gör det allt svårare att gissa vilken riktning som Kina kommer att röra sig i.

Inför den 19:e partikongressen var spekulationerna mer intensiva än någonsin. En av de främsta auktoriteterna när
det gäller Kinas ledarskap, Cheng Li, Director på The Brookings Institution, deltog nyligen i en paneldiskussion vid Mannheimer Swartlings 10-års jubileum i Kina. Han beskrev då Kina av idag som en paradox mellan hopp och fruktan och menade att partikongressen inte bara valde Kinas nästa ledarskap utan faktiskt också har avgjort själva partiets öde.

Välkommen till detta frukostmöte den 22 november i Sweden-China Trade Councils serie Medlemspresentationer. Denna gång bjuder Mannheimer Swartling in till ett seminarium med avstamp i den nyligen avslutade partikongressen. De tre huvudtalarna, som utifrån sina respektive perspektiv kommer att försöka besvara frågan i rubriken. Därefter följer ett samtal med representanter för politik och näringsliv om hur detta påverkar nordiska företag i Kina.

Program:

07.30 Registrering och frukost

08.00 Välkommen

Lucas Jonsson, Resident Partner i Shanghai, Mannheimer Swartling

Jakob Ragnwaldh, Resident Partner i Hongkong, Mannheimer Swartling

08.10 Vad hände och vart är Kina nu på väg?

Lars Fredén, Sveriges ambassadör i Kina 2010-2016

Klas Eklund, Senior Economist, SEB

Jerker Hellström, senior analytiker, Totalförsvarets forskningsinstitut – FOI

09.00 Hur påverkar detta nordiska företag i Kina?

Ett samtal om möjligheter och utmaningar under ledning av

Thomas Lagerqvist, Senior Adviser, Mannheimer Swartling

Niklas Johansson, Statssekreterare, Näringsdepartementet

Henrik Bergquist, Kansliråd, Chef för Östasienenheten, Utrikesdepartementet

Anna Hessle, International Director, Area Manager China, Sweco Architects

09.45 Frågestund

10.00 Avslutning

När: Onsdagen den 22 november 2017, kl. 08.00-10.00 (frukost från kl. 07.30)

Var: Mannheimer Swartling, Norrlandsgatan 21, Stockholm

Kostnad: Kostnadsfritt för medlemmar i Sweden-China Trade Council

Anmälan görs direkt här. Vänligen notera att antalet platser är begränsat.

Varmt Välkommen!

Utskrift