Contact us

Sweden-China Trade Council
Box 55680
102 15 Stockholm
Phone: +46 8 22 68 88
Visit: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
Email: info@sctc.se

Kina – språk, kultur och juridik frukostmöte i Göteborg


Varmt välkommen till vårt frukostmöte med Junli Shu, advokat vid Setterwalls Advokatbyrå i Göteborg. Junli kommer dela med sig av berättelser från barndomen i Kina till universitetsstudierna och ut i arbetslivet. Vi kommer få en inblick i dåvarande och nuvarande kinesisk kultur och på så sätt kunna reflektera över kontraster och skillnader mellan den svenska och kinesiska kulturen. Deltagarna kommer också ges utrymme att jämföra sina egna upplevelser och erfarenheter av den kinesiska kulturen. Vidare kommer Junli på en övergripande nivå berätta om Kinas rättssystem och juridik. Frukostmötet avslutas med några tips om  några av de saker man bör tänka på när man gör affärer med Kina.

Junli Shu har både svensk och kinesisk juristkandidatexamen och ansvarar för Setterwalls China Desk. Hon använder både svenska, engelska och kinesiska i arbetet inom sina specialistområden; samarbetsavtal, företagsförvärv och tvistelösning. I det dagliga arbetet bistår Junli svenska och utländska företag att skriva och förhandla avtal som främst rör samarbeten, utveckling, licensiering och inköp eller försäljning av produkter och tjänster, ofta med internationell anknytning. Junli Shu har även erfarenhet av frågor inom fordonsindustrin och IT- området.

När: Onsdagen den 16 januari, 2019 kl 08:00 – 09:30 (registrering och frukost från kl 07:30)

Var: Setterwalls Advokatbyrå, Sankt Eriksgatan 5, Göteborg

Kostnad: Medlem deltar utan kostnad, icke medlemmar 300 kr plus moms som faktureras i efterhand

Varmt Välkommen!

Bookings are closed for this event.