Contact us

Sweden-China Trade Council
Box 55680
102 15 Stockholm
Phone: +46 8 22 68 88
Visit: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
Email: info@sctc.se

Investeringsavtalet EU – Kina/Vad innebär avtalet för svenska företag?


Foto: iStockPhoto

EU och Kina kom i slutet av december fram till en principiell överenskommelse om att teckna ett investeringsavtal. Vissa sektorer som förut varit helt stängda för investeringar kommer därmed öppnas och i andra tas krav på samägande och begränsade investeringsnivåer bort.

Avtalet medför förbättrade möjligheter att investera inom både tillverkningsindustri (som motorfordon, telekom och sjukvårdsutrustning) och tjänstesektorer (som datortjänster, finansiella tjänster och molntjänster). Det reglerar inte handel med varor utan syftar främst till att ta bort vissa hinder för investeringar hos båda parter.

Förhandlingarna mellan EU och Kina om ett investeringsavtal har pågått sedan 2013 och överenskommelsen som har nåtts nu är ett viktigt steg närmare ett avtal. Fortfarande återstår arbete med avtalstexterna, en juridisk granskning och översättning innan avtalet kan godkännas av Kina, EU:s parlament och Europeiska unionens råd.

Parterna har kommit överens om att tillämpa regler om transparens i statsstöd och att inte tvinga utländska företag att lämna ifrån sig teknologi (påtvingad teknologiöverföring). De har dessutom gjort åtaganden inom hållbar utveckling, både när det gäller klimat och arbetsvillkor. EU och Kina ska också försöka nå en överenskommelse om investeringsskydd inom två år efter det att avtalet signeras.

Vi har bjudit in Anders Ahnlid, Generaldirektör, Kommerskollegium för att tillsammans med Mats Harborn, President, Scanica China Group, ge en introduktion till avtalet och betydelsen för svenska och europeiska företag med investeringar i Kina eller som funderar på att investera där. Vilka är möjligheterna i avtalet? Finns det en risk att avtalet inte kommer nå hela vägen i mål?

Anders Ahnlid, Generaldirektör, Kommerskollegium sedan 2020. Mellan åren 2016 och 2020 var Anders ambassadör i Finland samt innan dess ambassadör vid Sveriges ständiga representation vid EU i Bryssel och vid Sveriges delegation vid OECD och UNESCO i Paris. Under åren 2005 och 2011 var Anders Ahnlid, Sveriges utrikesråd för handelsfrågor vid UD.  

Mats Harborn, President, Scania China Group sedan 2020 och tidigare Executive Director of Scania China Strategic Office från 2011 samt även vd för Scanias försäljningsbolag i Kina mellan åren 2004 och 2010. Under åren 1997 – 2000 var Mats handelssekreterare i Kina och chef för dåvarande Exportrådets verksamhet på plats i landet. Mellan  2000 – 2004 var Mats Harborn marknads- och kommunikationschef på förpackningsbolaget Ecolean. Mats har också varit ordförande i Europeiska handelskammaren i Kina åren 2017 – 2019 och dessförinnan även ordförande i Svenska handelskammaren i Kina mellan 2008 och 2013. Mats Harborn talar flytande kinesiska och har djupa kunskaper i kinesisk kultur och samhälle som sträcker sig långt bortom den dagliga affärsverksamheten.

Var: Digitalt seminarium, länk skickas ut till alla anmälda dagen innan seminariet.

När: Torsdagen den 18 februari kl 10:00 – 11:00 CET.

Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt för medlemmar i SCTC. Inte medlem än? Läs mer här!

Bookings are closed for this event.