Contact us

Sweden-China Trade Council
Box 55680
102 15 Stockholm
Phone: +46 8 22 68 88
Visit: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
Email: info@sctc.se

Inte en ny verklighet utan snarare en ny form av osäkerhet – frukostmöte i Stockholm den 7 september


Förutsättningar för internutredningar och regelefterlevnad i Kina

Välkommen till ett högaktuellt seminarium i samarbete mellan Sweden-China Trade Council, Mannheimer Swartling och PSU (China).

Under de senaste åren har mycket förändrats i Kina. En ökad kravställning kring regelefterlevnad i kombination med ökad kontroll av framförallt utländska bolag ställer idag större krav på kontroll och insyn. Samtidigt ser vi en minskad transparens och ökande svårigheter kring att skapa klarhet kring oetiska processer och fakta kring anställda, partner och leverantörer. Seminariet fokuserar på en bild kring nuläget och hur vi tror att framtiden kommer att se ut kring möjligheterna att säkerställa och utreda förhållanden inom våra Kinesiska bolag. Vilka möjligheter har vi avseende uppföljning och kontroll avseende vår affärsetik och vad bör vi undvika?

Seminariet äger rum i Stockholm den 7 september, se information och anmälan nedan, i Göteborg den 8 september, klicka här för information och anmälan samt i Malmö den 9 september, klicka här för information och anmälan.

Talare:

image001 Andrew Houlbrook, Director, PSU Shanghai
Andrew Houlbrook är tidigare analytiker vid Scotland Yard/ Metropolitan Police i London, UK och var tidigt med att utveckla realtids spaning på nätrelaterad media. Andrew har sedan 2015 arbetat med att utveckla PSU affärsunderrättelsesystem för att bättre stödja utredningar och förstärka kunders compliance behov. Andrew är chef för PSU Shanghai kontor och expert på affärsunderrättelsetjänst. Teamet i Shanghai utgör numera en naturlig del i alla uppdrag som PSU genomför, såväl desktop som operationellt.

Lars-Åke Lars-Åke Severin, grundare och CEO, PSU China
Lars-Åke Severin bor sedan 2005 i Peking och har en bakgrund från svenska försvaret, Polisen och säkerhetspolisen. Lars-Åke grundade PSU i Kina 2006 och är en av de ledande utländska experterna på Security Management och internutredningar i Kina. Lars-Åke och hans medarbete anlitas ofta även som ett management stöd inför svåra omorganisationer och vid operationella utmaningar i en komplicerad miljö. Lars-Åke är även ordföranden för Svenska Handelskammaren i Kina samt styrelseledamot i det svenska industribolaget Bultens Kinabolag.

image005 Lucas Jonsson, advokat och partner, Mannheimer Swartling
Lucas Jonsson är bosatt i och ansvarig för Mannheimer Swartlings verksamhet i Shanghai. Lucas har lång erfarenhet av internationella uppdrag och klientrelationer inom särskilt M&A, kommersiella avtal och gränsöverskridande investeringar. Han är verksam i byråns verksamhetsgrupper Private M&A samt Corporate Sustainability & Risk Management. Lucas rådger på regelbunden basis klienter inom risk och krishantering samt leder utredningar relaterade till affärsetik och regelefterlevnad, inklusive sådana som initierats av visselblåsare. Lucas är vice ordförande för Svenska Handelskammaren i Kina samt ordförande för dess Shanghai Chapter.

Moderator:

image007 Thomas Lagerqvist, advokat och senior adviser, Mannheimer Swartling

Thomas Lagerqvist är medlem i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp Corporate Sustainability & Risk Management.
Thomas Lagerqvist är specialiserad på transaktionsjuridik och internationell handel. Under snart 30 år har Thomas fokuserat på Kina, varav 20 år på plats, och har därför såväl bred kunskap om, som praktisk erfarenhet av, Kina och en förmåga att hitta legalt gångbara kreativa lösningar på de problem man ofta stöter på vid investeringar och affärsrelationer. Thomas och kollegan Ulf Ohrling har i boken ”Quotations from a China practice” summerat sina erfarenheter av hur det är att göra affärer med och i Kina och hur i praktiskt taget de flesta avseenden det finns kulturella skillnader som påverkar affärsutbytet. Thomas är sedan 2011 ordförande i Sweden-China Trade Council.

Vänligen notera att seminariet hålls på engelska.

Varmt välkommen!

Var? Mannheimer Swartling, Norrlandsgatan 21, Stockholm
När? Onsdagen den 7 september 2016, kl 08:00 – 10:00 inklusive frukost från 07:30.
Kostnad: Medlemmar i SCTC deltar kostnadsfritt i arrangemanget. Icke-medlemmar betalar 250 kronor exklusive moms mot faktura i efterhand.

Seminariepartner

Utskrift

PSU China

SCTC Partner 2016

FINNAIR_Designed_For_You_Left

Bookings are closed for this event.