Contact us

Sweden-China Trade Council
Box 55680
102 15 Stockholm
Phone: +46 8 22 68 88
Visit: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
Email: info@sctc.se

Inbjudan till hearing – svensk-kinesiskt samarbete inom innovation, forskning och högre utbildning


Regeringskansliet uppdrog i januari åt professor Sylvia Schwaag Serger att bistå med att ta fram ett kunskapsunderlag som ska bidra med ökad kunskap till regeringens arbete för ökade och strategiskt inriktade svensk-kinesiska samarbeten inom och främjande av innovation, forskning och högre utbildning i Kina. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni genom en rapport. En central del i uppdraget är att tillvarata synpunkter och behov från nyckelaktörer i innovationssystemet, till exempel lärosäten, institut och andra berörda myndigheter, företrädare för samverkansprogrammen, Team Sweden Kina och representanter för näringslivet.

Tillsammans med Sweden China Trade Council vill därför Sylvia Schwaag Serger bjuda in till en hearing den 15 maj i Stockholm enligt nedan.

Var: Näringsdepartementet, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm

När: Tisdagen den 15 maj kl 12:00 – 13:30 inklusive lättare förtäring. Registrering från kl 11:45. Vänligen anländ senast 11:55.

Kostnad: Deltagandet är kostnadsfritt. Anmälan sker via formuläret nedan senast kl 12:00 den 14 maj. Vänligen notera att antalet platser är begränsat och att mötet endast är öppet för medlemmar i Sweden-China Trade Council.

Regeringens uppdrag till professor Sylvia Schwaag Serger.

Välkommen!

 

Bookings are closed for this event.