Contact us

Sweden-China Trade Council
Box 55680
102 15 Stockholm
Phone: +46 8 22 68 88
Visit: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
Email: info@sctc.se

Hur skyddar du företagets information och din egen säkerhet? Seminarium i Stockholm


Informationssäkerhet och personlig säkerhet blir allt viktigare för svenska företag och organisationer. För att höja medvetandet och kunskapen hos medlemmarna har vi bjudit in Carolina Angelis som under närmare tjugo år verkat inom den svenska militära underrättelsetjänsten samt fem år inom försvarsindustrin. Carolina har stor erfarenhet av olika metoder för informationsinhämtning och incidentutredningar. Numera driver hon företaget Yobany och stöttar svenska företag, organisationer och myndigheter inom framförallt två områden – informationssäkerhet och personlig säkerhet.

Carolina kommer att hålla ett föredrag om spionage i modern tid; vilka är aktörerna, vilka metoder använder man (teknisk och personbaserad inhämtning) och vilken roll spelar sociala medier i sammanhanget.

Förra året gav Carolina ut romanen ”Tunn is” som har fått ett fint mottagande. Det är den första i en planerad serie spionromaner om den svenska underrättelseofficeren Jackie Philipsson, som precis som bokens författare har en bakgrund inom svensk underrättelseverksamhet. Senare under året väntar uppföljningen. Carolina kommer att ta med ett antal böcker till försäljning och signering!

Detta är en aktivitet öppen för medlemmar i SCTC. Vänligen notera att seminariet flyttat, uppdaterad information kommer inom kort.

När: Uppdaterad information kommer inom kort

Var:

Kostnad: Kostnadsfritt för medlemmar i SCTC