Contact us

Sweden-China Trade Council
Box 55680
102 15 Stockholm
Phone: +46 8 22 68 88
Visit: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
Email: info@sctc.se

Hur påverkar Kinas datalagstiftningar ditt företag i praktiken?


 

Under hösten 2021 införde Kina två nya säkerhetslagstiftningar, Data Security Law, DSL, och Personal Information Protection Law, PIPL. Lagstiftningen påverkar alla företag med verksamhet i Kina och ställer krav på att data som hanteras i Kina också ska lagras på plats. Sweden-China Trade Council presenterade PIPL vid ett seminarium i november där Qun Gu och Linda Hörnquist från Vinge förklarade innebörden av lagen och vilka likheterna och olikheterna med GDPR är.

Med hjälp av Lars-Åke Severin, grundare och vd, PSU China, fördjupar vi oss nu ytterligare i PIPL och DSL och hur dessa lagar i sin tur förhåller sig till det tidigare implementerade kreditsystemet för företag.

  • Vilket är det övergripande syftet med de nya datalagarna?
  • Vilka praktiska aspekter kring implementering och uppföljning måste företagen räkna med?
  • Vilka är de mest uppenbara riskerna och hur minimerar vi dem?
  • Vad är en tänkbar konsekvens för företag som inte har kontroll över hantering och uppföljning av de nya datalagarna?
  • Påverkar kreditsystemet för privatpersoner även verksamheten i företag?

Lars-Åke Severin, grundare och vd för säkerhetskonsultbolaget PSU (China) Consulting Co., Ltd med kontor i Peking sedan 2006 och Shanghai sedan 2010. Ledamot i styrelsen för Svenska handelskammaren i Kina 2011—2016 samt dess ordförande 2016-2021. Styrelseledamot i industribolaget Bultens lokala Kinabolag.

PSU China blev 2006 det första utländska bolaget i Kina som fick licens som säkerhetskonsulter. Bolaget ägnar sig åt rådgivning inom säkerhetsstrategier i Kina, informationsinhämtning för beslutsunderlag inför förvärv och rekryteringar. Genomför Kinabaserade utredningar kring internbedrägerier och varumärkesintrång samt stöder företagsledningar operativt vid kriser. Bolaget har idag 20 anställda varav tre svenskar.

Var: Digitalt seminarium, länk skickas ut till anmälda deltagare en dag före seminariet.

När: Torsdagen den 20 januari 2022 kl 10:00 – 11:00 CET.

Kostnad: Deltagandet är kostnadsfritt för medlemmar i SCTC. Är du inte medlem än – anmäl dig här!

Varmt välkommen!

 

Bookings are closed for this event.