Contact us

Sweden-China Trade Council
Box 55680
102 15 Stockholm
Phone: +46 8 22 68 88
Visit: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
Email: info@sctc.se

Hållbara och ansvarsfulla affärer med Kina – Lunchmöte i Stockholm 17 mars


160317

Välkomna till vårt lunchmöte och samtal om hållbart och ansvarsfullt företagande i Kina tillsammans med Camilla Goldbeck-Löwe, Corporate Responsibility Expert, Ericsson, Niklas Kilberg, Director Sustainability, Volvo Cars, Diana Madunic, Sveriges ambassadör för hållbart företagande, Malin Oud, vd, Tracktwo och Jonah Wigerhall, Social Sustainability Business Expert, H&M.

Sweden-China Trade Council tar nu initiativet till en plattform för medlemmarna för ett konkret och konstruktivt samtal om de alltmer viktiga frågeställningar runt ansvarsfullt företagande som möter svenska företag i Kina. Plattformen är ett tillfälle för SCTC:s medlemmar att diskutera utmaningar och frågor av gemensamt intresse, och utbyta erfarenheter om risker och möjligheter. Medlemmarna i plattformen kommer träffas 3-4 gånger per år. Några av de frågeställningar som kommer diskuteras inom ramen för plattformen är:

– Vad innebär det, i praktiken, att respektera mänskliga rättigheter i den kinesiska kontexten? Vad är statens skyldigheter och vad har företagen för ansvar?
– Vilka är de största riskerna och vad har vi för möjligheter att påverka positivt? Vad kan och bör vi som företag göra för att undvika negativ påverkan?
– Hur bör vi ta upp och hantera dessa frågor i olika typer av affärsrelationer med Kina? Hur kan vi föra dialog med våra kinesiska intressenter?
– Vad finns det för erfarenheter av att arbeta med hållbarhet och mänskliga rättigheter i Kina bland SCTC:s medlemmar? Vad kan vi lära av varandra och hur kan vi arbeta tillsammans kring gemensamma utmaningar?

Samtalet leds av Malin Oud, vd och grundare av Tracktwo och styrelsemedlem i SCTC. Malin är också Senior Adviser vid Institute for Human Rights and Business och Associate vid Global Business Initiative on Human Rights. Malin reste till Kina första gången 1992 och har mer än 15 års erfarenhet av att arbeta med mänskliga rättigheter och hållbarhet i Kina i olika roller, bland annat som chef för Raoul Wallenberg Institutets Kinakontor 2001-2009, för Sida och för FNs Högkommissariat för Mänskliga Rättigheter. Malin kommer leda arbetet med SCTC:s plattform för hållbart och ansvarsfullt företagande i Kina.

Camilla Goldbeck-Löwe, Corporate Responsibility Expert, Ericsson
Camilla är utbildad jurist specialiserad på frågor om mänskliga rättigheter med mer än 20 års erfarenhet av dessa frågor från Regeringskansliet, Sida, enskilda organisationer och internationella organisationer. Arbetar sedan 2013 på Ericsson, och var dessförinnan på CSR Centre vid Sveriges Ambassad i Peking.

Niklas Kilberg – Director Sustainability Coordination & Communication, Volvo Cars
Niklas är ansvarig för Volvo Cars övergripande hållbarhetsstrategi och dess kommunikationsplattform, inklusive hållbarhetsrapporten. Han har mer än 15 års internationell erfarenhet av miljö-, hållbarhets- och kvalitetsarbete inom bilindustrin. Utöver Volvo Cars har han även jobbat på Toyota Motor Europe och AB Volvo. Niklas har en civilingenjörsexamen från Chalmers Tekniska Högskola.

Diana Madunic, Ambassadör för hållbart företagande (CSR)
Diana är sedan april 2015 Sveriges ambassadör för hållbart företagande. Innan dess arbetade hon som chef för utrikes- och EU-enheten på statsrådsberedningen och deltog bl.a. i planeringen av statsministerns inkommande besök och utrikesresor. Diana har även arbetat som ambassadörens närmaste medarbetare (”Antici”) på Sveriges EU-representation i Bryssel och som OSSE-observatör i Makedonien.

Jonah Wigerhall, Social Sustainability Business Expert, H&M
Jonah har arbetat med hållbarhet de senaste åtta åren, främst i Kina och Kambodja där han arbetat med allt från fabriksinspektioner till projektledning och med att driva landsstrategier och riskanalyser. Arbetar sedan början av året med stakeholder engagement globalt i Stockholm.

Var? Mannheimer Swartling, Norrlandsgatan 21, Stockholm
När? Torsdagen den 17 mars 2016, kl 12:15 – 14:00 inklusive lättare lunch.
Kostnad: Medlemmar i SCTC deltar kostnadsfritt i arrangemanget. Icke-medlemmar betalar 250 kronor exklusive moms mot faktura i efterhand.

Anmäl dig via formuläret nedan.

Bookings are closed for this event.