Contact us

Sweden-China Trade Council
Box 55680
102 15 Stockholm
Phone: +46 8 22 68 88
Visit: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
Email: info@sctc.se

Fredrik Sidahl – en profil inom svensk fordonsindustri


Fredrik Sidahl, Fordonskomponentgruppens, FKG, VD sedan 2011, har gjort sig känd som en orädd och stark profil i den svenska fordonsindustrin. I detta digitala seminarum kommer Fredrik Sidahl reflektera över FKG’s medlemmar och deras affärsrelationer med Kina. Vilka utmaningar och vilka möjligheter har medlemmarna stött på? Under åren har Fredrik lett ett antal delegationer till Kina i syfte att skapa möjligheter till etablering och partnerskap för medlemmarna i FKG.

I dag är den kinesiska fordonsindustrin världens största och drivs i första hand av den snabba utvecklingen inom elektriska fordon. Sedan 2020 har den kinesiska fordonsindustrin öppnats upp för utländskt ägande och sedan tidigare i år tillåts utländskt helägda bolag inom fordonsindustrin vilket har skapat möjligheter på den kinesiska marknaden för utländska intressenter som nu kan agera mer flexibelt vad gäller investeringar, strategi och produkterbjudande.

Hur har dessa ändringar i det kinesiska regelverket påverkat svenska leverantörer? Är den kinesiska marknaden nu helt öppen för aktörer i fordonsindustrin? Kan svenska leverantörer mäta sig i konkurrensen på den kinesiska marknaden av i dag?

Fredrik Sidahl, VD, Fordonskomponentgruppen, FKG

Fredrik Sidahl har en lång karriär inom svensk fordonsindustri och har sedan 1980-talet arbetat inom bolag som Volvo Cars, SAAB Automobile, Caran, Semcon Caran och BAE Systems Hägglunds. Fredrik är styrelseledamot i CLEPA, the European Supplier Association, som stöttar i EU:s beslutsprocess och framtida lagstiftning vad gäller fordonsindustrin. Fredrik är också ledamot i FFI- Automotive Strategic Research and Innovation, ett partnerskap mellan den svenska regeringen och fordonsindustrin för gemensam finansiering av forskning, innovation och utveckling med tonvikt på klimat, miljö och säkerhet.

FKG, Fordonskomponentgruppen, är branschorganisationen för de Skandinaviska leverantörerna till fordonsindustrin. I snart 30 år har FKG hjälpt sina drygt 300 medlemsföretag att utvecklas som leverantörer genom att aktivt arbeta som branschens språkrör gentemot industri, politiker, myndigheter och media. FKG jobbar också med att skapa mötesplatser, stärka relationer och möjligheter till tillväxt samt med branschens kompetens.

Var: Digitalt seminarium, en länk skickas ut till anmälda deltagare dagen innan arrangmanget.

När: Torsdagen den 25 augusti 2022 kl 10:00 – 11:00 CEST

Kostnad: Medlemmar i SCTC deltar kostnadsfritt. Icke-medlemmar: SEK200 plus moms.

Obs! Detta digitala seminarium hålls på svenska.

Varmt välkommen!

 

Bookings are closed for this event.