Contact us

Sweden-China Trade Council
Box 55680
102 15 Stockholm
Phone: +46 8 22 68 88
Visit: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
Email: info@sctc.se

Fraktkrisen i Röda Havet – Ett nytt normalläge igen?


Foto: Göteborgs Hamn

Efter containerbrist, flaskhalsar, nedstängningar och störningar i det globala logistiksystemet i kölvattnet av pandemin såg logistikproblematiken ut att vara ett minne blott. Men nu tvingar krisen i Röda Havet rederierna ta omvägen om Afrika vilket fått fraktpriserna att rusa igen.

Vad innebär detta för svenska företag? Vi har bjudit in Jacob Minnhagen från Göteborgs Hamn för att ge oss en uppdatering av läget och vad som är att förvänta sig inom handelsflödena globalt under den kommande tiden. Måste vi anpassa oss igen till ett nytt normalläge?

Jacob Minnhagen, Senior Market Development Manager, Göteborgs hamn, och ledamot av Sweden-China Trade Councils styrelse sedan maj 2021, har mer än 15 års erfarenhet i olika roller inom försäljning och  verksamheter inom sjöfartsindustrin. Jacob har jobbat vid Göteborgs Hamn sedan 2011 där hans nuvarande arbetsuppgifter täcker in marknadsutveckling, försäljning och marknadsföringsaktiviteter gentemot speditörer och rederier. I uppdraget ingår även utvecklingen av logistiklösningar inklusive lagerhållning. 

Göteborgs hamn är Skandinaviens största hamn och porten till världen för stora delar av svensk industri. Totalt passerar nära 30 procent av Sveriges utrikeshandel via Göteborgs hamn. Hamnen är den enda i Sverige som har kapacitet att ta emot världens största containerfartyg och har det största linjeutbudet inom och utanför Europa. Företag i Sverige och i Norge har en direktaccess till 25 dagliga järnvägslinjer som länkar hamnen med den nordiska regionen. I hamnen finns terminaler för olja, fordon, ro-ro containers och passagerare.

Var: Digitalt seminarium, länk skickas ut till anmälda deltagare en dag före seminariet.

När: Tisdagen den 6 februari 2024 kl 10:00 – 11:00 CET.

Kostnad: Deltagandet är kostnadsfritt för medlemmar i SCTC. Icke-medlemmar SEK350 plus moms. Är du inte medlem än – anmäl dig här!

Varmt välkommen!

Bookings are closed for this event.