Contact us

Sweden-China Trade Council
Box 55680
102 15 Stockholm
Phone: +46 8 22 68 88
Visit: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
Email: info@sctc.se

Frakt och logistik post COVID-19 – hur påverkas företagen av förändrad produktionslogistik och produktionsomställning?


Foto: Göteborgs Hamn

Fraktkostnaderna från Kina till Europa har nått rekordnivåer under de senaste månaderna. Hur och varför hände detta, och vad kan vi förvänta oss under de kommande månaderna? Vilka är de hållbara alternativen för svenska företag som behöver exportera till och importera från Kina?

Det råder brist på containers i och med att tusentals tomma containrar lämnades kvar i Europa och USA under första halvåret förra året när många rederier ställde in avgångar i spåren av coronavirusets framfart. När sedan efterfrågan av kinesiska varor återhämtade sig under andra halvåret ökade konkurrensen mellan befraktarna om tillgängliga containrar.

Jacob Minnhagen, Göteborgs Hamn, och Erik Sjöström, Greencarrier Freight Services, lotsar oss genom fraktdjungeln och blickar framåt; vad kan vi förvänta oss av morgondagens logistik?

Jacob Minnhagen, Senior Manager Business Development, Göteborgs hamn, har mer än 15 års erfarenhet i olika roller inom försäljning och  verksamheter inom sjöfartsindustrin. Jacob har jobbat vid Göteborgs Hamn sedan 2011 där hans nuvarande arbetsuppgifter täcker in marknadsutveckling, försäljning och marknadsföringsaktiviteter gentemot speditörer och rederier. I uppdraget ingår även utvecklingen av logistiklösningar inklusive lagerhållning. 

Göteborgs hamn är Skandinaviens största hamn och porten till världen för stora delar av svensk industri. Totalt passerar nära 30 procent av Sveriges utrikeshandel via Göteborgs hamn. Hamnen är den enda i Sverige som har kapacitet att ta emot världens största containerfartyg och har det största linjeutbudet inom och utanför Europa. Företag i Sverige och i Norge har en direktaccess till 25 dagliga järnvägslinjer som länkar hamnen med den nordiska regionen. I hamnen finns terminaler för olja, fordon, ro-ro containers och passagerare.

 

Eric Sjöström, Supply Chain Innovation Manager, Greencarrier Freight Services, har tillbringat de senaste 15 åren som specialist och chef inom logistik och supply chain managementet erfarenhet från både små, snabbt växande företag såväl som globala företag, mestadels i kommersiella roller men också i den operativa verksamheten. I sin nuvarande roll identifierar och producerar Erik nya möjligheter och fungerar som en bro mellan försäljning / drift / IT för att skapa lösningar som ger värde för bolagets kunder. 

Greencarrier Freight Services är ett speditionsföretag som erbjuder smarta och hållbara logistiklösningar och tjänster för hantering av supply chain. Från kontoren i Norden och Baltikum, Östeuropa, Storbritannien och Kina, erbjuds globala logistiklösningar. Alla transportsätt erbjuds inklusive hav, luft, väg och järnväg och last tas om hand från startpunkt till slutdestination. Kvalitetssäkring och leveransprecision är oerhört viktigt. Greencarrier Freight Services är engagerade i att tillhandahålla de mest överlägsna logistiklösningarna med ett personligt engagemang.

Var: Digitalt seminarium, länk skickas ut till anmälda deltagare en dag före seminariet.

När: Tisdagen den 23 februari 2021 kl 09:30 – 10:30 CET.

Kostnad: Deltagandet är kostnadsfritt för medlemmar i SCTC. Är du inte medlem än – anmäl dig här!

Varmt välkommen!

 

This event is fully booked.