Contact us

Sweden-China Trade Council
Box 55680
102 15 Stockholm
Phone: +46 8 22 68 88
Visit: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
Email: info@sctc.se

Frakt och logistik i spåren av Covid-19 – en uppdatering av läget


Foto: Göteborgs Hamn

Containerbrist, flaskhalsar, nedstängningar och störningar i det globala logistiksystemet. Det var begrepp som dominerade diskussionerna under logistikåret 2021. Logistiksystemet är fortsatt hårt belastat och känsligt för störningar till följd av pandemin och fraktkostnaderna från Kina till Europa ligger fortfarande på höga nivåer.

Vi söker svaren på de utmaningar som svenska företag möter idag:

  • Varför fortsätter utvecklingen med högre kostnader och längre ledtider och vad kan vi förvänta oss av utvecklingen under 2022?
  • Hur påverkar kriget i Ukraina transporterna och vilka konsekvenser får det på svenska företags handel med Kina?
  • Vilka är de hållbara alternativen för svenska företag som behöver exportera till och importera från Kina?

Jacob Minnhagen, Göteborgs Hamn, lotsar oss genom fraktdjungeln och blickar framåt; vilken utveckling kan vi vänta oss de närmaste månaderna? Kommer vi vara tillbaka i ett pre-covid-19-läge igen under 2022?

Jacob Minnhagen, Senior Manager Business Development, Göteborgs hamn, och ledamot av Sweden-China Trade Councils styrelse sedan maj 2021, har mer än 15 års erfarenhet i olika roller inom försäljning och  verksamheter inom sjöfartsindustrin. Jacob har jobbat vid Göteborgs Hamn sedan 2011 där hans nuvarande arbetsuppgifter täcker in marknadsutveckling, försäljning och marknadsföringsaktiviteter gentemot speditörer och rederier. I uppdraget ingår även utvecklingen av logistiklösningar inklusive lagerhållning. 

Göteborgs hamn är Skandinaviens största hamn och porten till världen för stora delar av svensk industri. Totalt passerar nära 30 procent av Sveriges utrikeshandel via Göteborgs hamn. Hamnen är den enda i Sverige som har kapacitet att ta emot världens största containerfartyg och har det största linjeutbudet inom och utanför Europa. Företag i Sverige och i Norge har en direktaccess till 25 dagliga järnvägslinjer som länkar hamnen med den nordiska regionen. I hamnen finns terminaler för olja, fordon, ro-ro containers och passagerare.

Var: Digitalt seminarium, länk skickas ut till anmälda deltagare en dag före seminariet.

När: Torsdagen den 31 mars 2022 kl 10:00 – 11:00 CEST.

Kostnad: Deltagandet är kostnadsfritt för medlemmar i SCTC. Icke-medlemmar SEK350 plus moms. Är du inte medlem än – anmäl dig här!

Varmt välkommen!

Bookings are closed for this event.