Contact us

Sweden-China Trade Council
Box 55680
102 15 Stockholm
Phone: +46 8 22 68 88
Visit: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
Email: info@sctc.se

Föreningsstämma 2019 i Stockholm


Sweden-China Trade Councils föreningsstämma äger i år rum torsdagen den 23 maj. Föreningsstämman är endast öppen för medlemmar i SCTC. Varje medlem har en röst vid stämman, men givetvis är fler representanter från varje medlem välkommen att delta i stämman.

I samband med stämman inbjuder vi även till ett intressant lunchmöte med Martin Vercouter, General Manager, Svenska Handelskammaren i Kina och Joakim Abeleen, Chef för Business Swedens kontor i Peking kommer presentera årets upplaga av Team Swedens Business Climate Survey. Mer information om lunchmötet samt registrering hittar du här. Vänligen notera att separata anmälningar krävs för stämman och för lunchmötet.

Var? Wallenbergaren, Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

När? Torsdagen den 23 maj 2019, kl 10:30 – 11:30, registrering från kl 10:15

Dokumentation:

Kallelse föreningsstämma 2019

Förslag dagordning föreningsstämma 2019

Årsredovisning 2018

Förslag årsavgifter 2020

 

Varmt välkommen!

Bookings are closed for this event.