Contact us

Sweden-China Trade Council
Box 55680
102 15 Stockholm
Phone: +46 8 22 68 88
Visit: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
Email: info@sctc.se

Föreningsstämma 2018 – Stockholm


Sweden-China Trade Councils föreningsstämma äger i år rum torsdagen den 24 maj kl 10:30 – 11:30, registrering från kl 10:15. Föreningsstämman är endast öppen för medlemmar i SCTC. Varje medlem har en röst vid stämman, men givetvis är fler representanter från varje medlem välkommen att delta i stämman.

I samband med stämman inbjuder vi även till ett intressant lunchmöte med Gang Wei, vice VD, China Euro Vehicle Technology AB, CEVT, och Niklas Wahlberg, VD, Lindholmen Science Park. Mer information och anmälan till lunchmötet, klicka här.  Vänligen observera att vi behöver en anmälan för föreningsstämman och ytterligare en separat anmälan för lunch och föredrag. Du anmäler deltagande till föreningsstämman i formuläret nedan.

Kallelse och dokumentation inför föreningsstämman finns att ladda ner via följande länkar.

Kallelse SCTC föreningsstämma 2018

Förslag dagordning SCTC föreningsstämma

SCTC Årsredovisning 2017

Revisionsberättelse 2017

Förslag årsavgifter 2019

Förslag ändring stadgar

Annual Report 2017

Var? Styrelserummet, Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

När? Torsdagen den 24 maj 2018, kl 10:30 – 11:30, registrering från kl 10:15. I samband med stämman inbjuder vi även till separat lunchmöte enligt ovan. Obs! Separata anmälningar för föreningsstämman, se nedan, respektive lunchmötet, se länk ovan.

Kostnad: Föreningsstämman är endast öppen för medlemmar i SCTC och deltagandet är kostnadsfritt.

Anmäl dig till föreningsstämman 2018 via formuläret nedan.

Vänligen notera att vi behöver din anmälan senast tisdagen den 18 maj.

Varmt välkommen!

 

This event is fully booked.