Contact us

Sweden-China Trade Council
Box 55680
102 15 Stockholm
Phone: +46 8 22 68 88
Visit: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
Email: info@sctc.se

Föreningsstämma 2017


Sweden-China Trade Councils föreningsstämma äger i år rum måndagen den 29 maj kl 10:15 – 11:15. Föreningsstämman är endast öppen för medlemmar i SCTC. Varje medlem har en röst vid stämman, men givetvis är fler representanter från varje medlem välkommen att delta i stämman.

I samband med stämman inbjuder vi även till lunchmöte med Anders Borg, tidigare finansminister och idag rådgivare till chefen för Asia Infrastructure Investment Bank, AIIB, Kristina Sandklef, Sandklef Asia Insights, Jerker Hellström, FOI och Gustaf Sundell, Scania. Temat för lunchen – ”China’s infrastructure ambitions, what’s in it for Swedish companies?”. Se separat information och anmälan till lunch och föredrag här. Vänligen observera att vi behöver en anmälan för föreningsstämman och ytterligare en separat anmälan för lunch och föredrag. Du anmäler deltagande till föreningsstämman i formuläret nedan.

Kallelse och dokumentation inför föreningsstämman finns att ladda ner via följande länkar.

Kallelse SCTC föreningsstämma 2017

Förslag dagordning SCTC föreningsstämma

SCTC Årsredovisning 2016

Revisionsberättelse 2016

Förslag årsavgifter 2018

Var? Styrelserummet, Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
När? Måndagen den 29 maj 2017, kl 10:15 – 11:15, registrering från kl 10:00. I samband med stämman inbjuder vi även till separat lunchmöte enligt ovan. Obs! Separata anmälningar för föreningsstämman, se nedan, respektive lunchmötet, se länk ovan.
Kostnad: Föreningsstämman är endast öppen för medlemmar i SCTC och deltagandet är kostnadsfritt.

Anmäl dig till föreningsstämman 2017 via formuläret nedan.

Vänligen notera att vi behöver din anmälan senast tisdagen den 23 maj.

Varmt välkommen!

Bookings are closed for this event.