Contact us

Sweden-China Trade Council
Box 55680
102 15 Stockholm
Phone: +46 8 22 68 88
Visit: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
Email: info@sctc.se

Föreningsstämma 2016


Sweden-China Trade Councils föreningsstämma äger i år rum torsdagen den 26 maj kl 11:00 – 11:45. Föreningsstämman är endast öppen för medlemmar i SCTC. Varje medlem har en röst vid stämman, men givetvis är fler representanter från varje medlem välkommen att delta i stämman.

I direkt anslutning till föreningsstämman har vi i år bjudit in Mats Harborn, Executive Director Scania China Strategic Office och tills nyligen vice ordförande i EU:s handelskammare i Kina, att tala om utvecklingen i Kina. Se separat information och anmälan till lunch och föredrag här. Vänligen observera att vi behöver en anmälan för föreningsstämman och ytterligare en separat anmälan för lunch och föredrag. Du anmäler deltagande till föreningsstämman i formuläret nedan.

Kallelse och dokumentation inför föreningsstämman finns att ladda ner via följande länkar.

Kallelse SCTC föreningsstämma 2015

Förslag dagordning SCTC föreningsstämma

SCTC Årsredovisning 2015

Revisionsberättelse 2015

Förslag årsavgifter 2017

Var? Mannheimer Swartling, Norrlandsgatan 21, Stockholm
När? Torsdagen den 26 maj 2016, kl 11:00 – 11:45. I anslutning till stämman arrangeras även lunch och föredrag med Mats Harborn, Executive Director Scania China Strategic Office och vice ordförande i EU:s handelskammare i Kina, se separat information och anmälan här.
Kostnad: Föreningsstämman är endast öppen för medlemmar i SCTC och deltagandet är kostnadsfritt.

Anmäl dig via formuläret nedan.

Vänligen notera att vi behöver din anmälan senast torsdagen den 19 maj.

Varmt välkommen!

This event is fully booked.