Contact us

Sweden-China Trade Council
Box 55680
102 15 Stockholm
Phone: +46 8 22 68 88
Visit: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
Email: info@sctc.se

Efter stormen – Reshoring och diversifiering i tillverkningsleden


Foto: iStockPhoto

Vi har bjudit in konsultbolaget och medlemmen i SCTC, ARC Consulting för att dela resultatet av årets Sourcing Survey och praktiska erfarenheter från Asien. I denna årligen återkommande enkät frågar man hur beslutsfattare ser på sina leveranskedjor i Asien, och ger en unik framåt-blickande bild av viktiga trender.

Webinariet riktar sig till företag med inköp eller egen tillverkning i Asien och kommer utforska frågor såsom:

  • Vilka problem och möjligheter ser beslutsfattare inom inköp från asiatiska leverantörer?
  • Hur agerar globala företag med leveranskedjor i Asien, och vilka trender finns i hur produktion flyttar geografiskt?
  • Hur navigerar företag högre krav på hållbarhet och spårbarhet i leveranskedjor?
  • Vad är viktigt i etablering av nya partnerskap och egen tillverkning i Asien?

Rapporten baseras på djuplodande frågeställningar och ger en unik inblick i företagens erfarenheter och hur de ser framtiden an. I år fokuserar rapporten på återhämtningen i tillverkningsindustrin i Kina efter tre turbulenta år och dynamiken som driver i inköp Europa och Sydostasien.

Johan Annell, Partner, ARC Consulting

Johan Annell är partner på ARC Consulting och ansvarig för kontoret i Peking. Johan är civilingenjör i industriell ekonomi från Chalmers, talar flytande kinesiska och har bakgrund från fordonsindustrin.

ARC Consulting är ett ledande konsultföretag som stödjer europeiska bolag i Asien inom inköp & leveranskedjor, tillverkning, marknadsstrategi, M&A och transformation.

Var? Digitalt seminarium – länk skickas ut till anmälda deltagare dagen innan seminariet
När? Tisdagen den 5 september 2023 kl 10:00 – 11:00 CEST.
Kostnad: Kostnadsfritt för medlemmar i SCTC. Anmälan görs via formuläret nedan. Inte medlem än? Nya medlemmar efter 1 juli betalar halv serviceavgift för 2023. Läs mer här!

Varmt välkommen!

 

Bookings are closed for this event.