Contact us

Sweden-China Trade Council
Box 55680
102 15 Stockholm
Phone: +46 8 22 68 88
Visit: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
Email: info@sctc.se

Årsstämma 2021


 

Medlemmarna i Sweden-China Trade Council Ekonomisk Förening kallas till digital årsstämma kl 10:00 torsdagen den 27 maj 2021. Under rådande omständigheter kommer vi bara erbjuda möjligheten att delta digitalt. Har du som medlem inte möjlighet delta kan du antingen skicka in en fullmakt eller poströsta via formuläret nedan. Fullmakt alternativt poströst skannas och mejlas till info@sctc.se senast tisdag den 25 maj. Vänligen observera att varje medlemsföretag/organisation endast har en röst vid stämman, skulle fler medarbetare delta i stämman utses en person att företräda medlemsföretaget/organisationen i röstningsförfarandet.

För den som deltar digitalt behöver vi er anmälan, som görs via formuläret nedan, senast måndag den 24 maj. Glöm inte klicka i rutan längst ned i formuläret för att godkänna datainhämtning för att anmälan ska gå igenom. Anmälan bekräftas därefter med ett automatiskt mejl från info@sctc.se. Om ingen bekräftelse erhålls, vänligen mejla info@sctc.se. Länk till mötet skickas ut till anmälda deltagare tisdagen den 25 maj.

Efter stämman bjuder vi även in till digitalt seminarium med SCTC:s avgående ordförande Thomas Lagerqvist “Mina år med Kina – Att gå över floden genom att känna på stenarna”, för mer information och separat anmälan klicka här.

Dokumentation stämman 2021:

Kallelse föreningsstämma 2021

Fullmakt

Poströst årsstämma 2021

Förslag dagordning föreningsstämma 2021

Årsredovisning 2020

Revisionsberättelse 2020

Valberedningens förslag till styrelse 2021/2022

Presentation av kandidater till ordinarie ledamöter och suppleanter

Förslag årsavgifter 2022

SCTC stadgar uppdaterade 2020

Varmt välkommen!

 

This event is fully booked.