Contact us

Sweden-China Trade Council
Box 55680
102 15 Stockholm
Phone: +46 8 22 68 88
Visit: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
Email: info@sctc.se

Är du intresserad av den snabbt växande kinesiska miljöteknikmarknaden?


Inbjudan möte med Sweden-China Greentech Alliance i Göteborg 22 oktober

Big city - panorama

Det kinesiska intresset för svensk miljöteknik är enormt. De svenska projekten Västra Hamnen och Hammarby Sjöstad uppfattas av kinesiska ledare som exemplariska för landets egen stadsutveckling. Andra områden som biogas för offentliga transporter, fjärrvärme och fjärrkyla, avfallshantering, vattenrening, hållbart jordbruk åtnjuter lika stort intresse för kineserna. Sverige rankas av kinesiska regeringen som främst bland västvärldens länder vad gäller omställningen till ett hållbart samhälle.
Sweden-China Trade Councils, SCTC, plattform Sweden-China Greentech Alliance, SCGA, intar en central roll i detta utbyte genom förmedling av kunskap, kontakter och samarbeten.

1. SCGA tog under förra året initiativ till att SEK och Bank of China skrev på ett finansieringsavtal på €100 miljoner för att finansiera svenska miljöteknikprojekt i Kina.
2. Under 2014 skrev SCTC och SCGA under ett samarbetsavtal med den kinesiska ambassaden i Stockholm för att främja utbytet inom miljöteknikområdet mellan Sverige och Kina.
3. SCGA är rådgivande partner till China Development Bank i deras enorma satsning på att skapa 100 exemplariska gröna, smarta stadsdelar i Kina. Och vi ämnar under våren sluta ett samarbetsavtal mellan CDB Capital (China Development Banks investmentbank) och SCTC/SCGA för att främja implementeringen av svenska miljötekniklösningar i Kina.
4. SCGA skapar aktiva samarbetsplattformar mellan svenska företag för att effektivare kunna erbjuda helhetslösningar.
5. SCGA för en dialog med svenska regeringen om hur svensk miljöteknikexport till Kina kan stärkas.
6. SCGA samarbetar med alla svenska främjandeorganisationer med fokus på Kina.
7. SCGA fungerar som kunskaps- och samarbetsplattform mellan svenska företag, universitet, myndigheter och kommuner i deras kontakter med Kina.

Program:
1. Presentation av Sweden China Trade Council och plattformen Sweden-China Greentech Alliance
2. Det enorma kinesiska intresset för svensk miljöteknik – hur kan vi dra större nytta av det?
3. Exempel på framgångsrika svenska samarbeten inom miljöteknikområdet i Kina. Staffan Björk, Elpanneteknik berättar om företagets resa till Kina. Sonya Shen, Invest Shanghais kontor i Göteborg berättar hur västsvenska miljöteknikföretag får bästa hjälp i Shanghai.
4. Vad kan SCTC/SCGA göra för västsvenska företag?
5. Frågor och svar.

Var? Business Region Göteborg, Norra Hamngatan 14, Göteborg
När? Torsdag, 22 oktober kl 14:00 – 15:30
Kostnad Detta möte är kostnadsfritt

Bookings are closed for this event.