Contact us

Sweden-China Trade Council
Box 55680
102 15 Stockholm
Phone: +46 8 22 68 88
Visit: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
Email: info@sctc.se

Årsstämma 2020


 

Medlemmarna i Sweden-China Trade Council Ekonomisk Förening kallas, som tidigare meddelats, till årsstämma kl 10:30 torsdagen den 28 maj 2020 samt efterföljande frågestund. Under rådande omständigheter kommer vi bara erbjuda möjligheten att delta digitalt. Har du som medlem inte möjlighet delta kan du antingen skicka in en fullmakt eller poströsta via formuläret nedan. Fullmakt alternativt poströst skannas och mejlas till info@sctc.se senast onsdag den 27 maj. Vänligen observera att varje medlemsföretag/organisation endast har en röst vid stämman, skulle fler medarbetare delta i stämman utses en person att företräda medlemsföretaget/organisationen i röstningsförfarandet.

För den som deltar digitalt behöver vi er anmälan, som görs via formuläret nedan, senast måndag den 25 maj. Glöm inte klicka i rutan längst ned i formuläret för att godkänna datainhämtning för att anmälan ska gå igenom. Anmälan bekräftas därefter med ett automatiskt mejl från info@sctc.se. Om ingen bekräftelse erhålls, vänligen mejla info@sctc.se Information om anslutning till mötet skickas ut till anmälda deltagare tisdagen den 26 maj.

Dokumentation:

Kallelse föreningsstämma 2020

Fullmakt

Poströst årsstämma 2020

Förslag dagordning föreningsstämma 2020

Årsredovisning 2019

Revisionsberättelse 2019

Valberedningens förslag till styrelse 2020/2021

Presentation av kandidater till ordinarie ledamöter och suppleanter

Förslag årsavgifter 2021

Ändringsförslag uppdaterade stadgar

SCTC stadgar uppdaterade 2018

Varmt välkommen!

 

This event is fully booked.