Contact us

Sweden-China Trade Council
Box 55680
102 15 Stockholm
Phone: +46 8 22 68 88
Visit: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
Email: info@sctc.se

Affärer, riktlinjer och regelverk i Kina – rundabordssamtal i Stockholm


Sweden-China Trade Council bjuder i samarbete med Six Year Plan in till ett rundabordssamtal om “Affärer, riktlinjer och regelverk i Kina” den 9 december i Stockholm. Samtalet riktar sig mot SCTC:s större medlemsföretag med en mer omfattande närvaro i Kina. Inbjudan är personlig.

För mer information, vänligen kontakta elisabet.soderstrom@sctc.se.