Contact us

Sweden-China Trade Council
Box 55680
102 15 Stockholm
Phone: +46 8 22 68 88
Visit: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
Email: info@sctc.se

Finns det en framtid bortom riskhantering och Covid i Kina? Lunchmöte i Malmö


Under de senaste tio åren har Sverige gått från att vara väldigt Kinavänligt till att vara ett av de mest Kinakritiska länderna i världen. Vad beror detta på och hur påverkar det våra verksamheter i Kina i dag och i morgon? Vilka risker behöver bolag ta hänsyn till i sina Kina-affärer och hur påverkas bolagen av en alltmer svårbedömd omvärldsanalys? 

Vi har bjudit in Lars-Åke Severin, grundare och vd, PSU China och Lucas Leger Jonsson, Advokat och Partner, Mannheimer Swartling, till att under ett lunchmöte i Malmö reflektera och diskutera dessa frågeställningar.

  • Finns det risker vi underskattar eller överskattar och hur ser till exempel våra lokala anställda på situationen i Kina idag?
  • Distanserar vi oss utan att förstå varför och hur undviker vi uppenbara risker i en tid där Kina känns avlägset och svårbedömt?
  • Hur ska bolag förhålla sig till risker vid kringgående av sanktioner och handelshinder?
  • Behövs ytterligare complianceåtgärder på plats för våra dotterbolag i Kina för att mitigera risken för ansvar i EU?

Lars-Åke Severin är grundare och vd för säkerhetskonsultbolaget PSU (China) Consulting Co., Ltd med kontor i Peking sedan 2006 och Shanghai sedan 2010. PSU China blev 2006 det första utländska bolaget i Kina som fick licens som säkerhetskonsulter. Bolaget ägnar sig åt rådgivning inom säkerhetsstrategier i Kina, informationsinhämtning för beslutsunderlag inför förvärv och rekryteringar. Genomför Kinabaserade utredningar kring internbedrägerier och varumärkesintrång samt stöder företagsledningar operativt vid kriser. Lars-Åke var ledamot i styrelsen för Svenska handelskammaren i Kina 2011—2016 samt dess ordförande 2016-2021. Han är idag ordförande i PowerCell Kina och styrelseledamot i industribolaget Bultens lokala Kinabolag.

Lucas Leger Jonsson ingår i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupper verksamhetsgrupper Corporate Commercial samt Företagsöverlåtelser. Lucas är specialiserad på transaktions- och projektrelaterad rådgivning, särskilt rådgivning avseende gränsöverskridande samarbeten, kommersiella avtal och investeringar i vid bemärkelse samt strategisk rådgivning kring hållbarhet, regelefterlevnad, företagsutredningar och risk- och krishantering. Lucas har också en specialkompetens avseende rådgivning till svenska verksamheter i Kina. Under åren 2014-2020 var Lucas ansvarig för byråns asiatiska verksamhet som resident managing partner på byråns Shanghaikontor och han är nu ansvarig för byråns Kina/APAC-desk. Lucas var ledamot i styrelsen och vice ordförande för Svenska handelskammaren i Kina 2016 —2020.

Var: Mannheimer Swartling, Carlsgatan 3 i Malmö

När: Torsdagen den 8 december 2022 kl 11:45 – 14:00 CET.

Kostnad: Deltagandet är kostnadsfritt för medlemmar i SCTC. Icke medlemmar SEK250 plus moms som faktureras i efterhand. Är du inte medlem än – anmäl dig här!

Varmt välkommen!

 

Register Here!